Iazuri (D)

DRĂCŞANI, iaz de mari dimensiuni în judeţul Botoşani, cu o suprafaţă de 440 ha, situat în Câmpia Jijiei Superioare, pe cursul inferior al râului Sitna, în aval de confluenţa cu râul Drăcşani, în arealele comunelor Băluşeni şi Suliţa. Importanţă piscicolă şi pentru irigaţii.