Iazuri (D)

DRĂCŞANI, iaz de mari dimensiuni din jud. Botoşani (440 ha), situat în Câmpia Jijiei Superioare, pe cursul inf. al râului Sitna, în aval de confl. cu râul Drăcşani, în arealele comunelor Băluşeni şi Suliţa. Importanţă piscicolă şi pentru irigaţii.