Parcuri naţionale (D)

DOMOGLED–VALEA CERNEI, unul dintre cele mai mari (61 211 ha) şi mai importante Parcuri Naţionale din România, declarat ca atare în 1982, şi declarat arie protejată de interes naţional în anul 2000, extins pe ambele versante ale râului Cerna, a cărui vale urmează un culoar tectonic, lung de 82 km, străbătând M-ţii Godeanu, Mehedinţi şi Cernei. În cadrul acestui parc sunt delimitate mai multe rezervaţii naturale (Domogled–Ţesna–Vârful lui Stan, Coronini–Bedina, Geanţurile Cernei, Ciucevele Cernei, Piatra Cloşanilor, Cheile Corcoaiei ş.a.) cu numeroase fenomene carstice, cu vegetaţie de stâncărie calcaroasă, între care se remarcă tufişurile de liliac sălbatic (Syringa vulgaris), arboretele de pin negru (Pinus nigra ssp. banatica), de alun turcesc (Corylus colurna), cu supr. compacte acoperite cu stânjenel de stâncă (Iris reichenbachi), păduri de cvercinee submediteraneene, cu o variată entomofaună ş.a.