Ceatale (S)

SFÂNTU GHEORGHE, Ceatalul ~, ramificaţie a braţului Tulcea al Dunării, situată la 10 km aval de municipiul Tulcea şi 110 km amonte de vărsarea braţului Sfântu Gheorghe în Marea Neagră. Aici, braţul Tulcea se desparte în braţele Sulina şi Sfântu Gheorghe. Numit şi al doilea ceatal.