Ceatale (S)

SFÂNTU GHEORGHE, Ceatalul ~, ramificaţie a braţului Tulcea al fluviului Dunărea, situată în cadrul Deltei Dunării, la 10 km aval de municipiul Tulcea şi 110 km amonte de vărsarea braţului Sfântu Gheorghe în Marea Neagră. Aici, braţul Tulcea se desparte (se bifurcă) în braţele Sulina şi Sfântu Gheorghe. Numit şi al doilea ceatal.