Vârfuri (D)

DARA, vârf în partea central-estică a M-ţilor Făgăraş, la Est de vârful Moldoveanu, între obârşiile râurilor Zârna, la Est, şi Râu Doamnei, la Vest. Altitudinea: 2 500 m. Alcătuit din şisturi cristaline. Acoperit cu păşuni alpine.

DETUNATELE, denumirea a două vârfuri din partea de Nord Vest a M-ţilor Trascău (Detunata Goală, 1 169 m altitudine, acoperită parţial de vegetaţie, de unde derivă şi numele, şi Detunata Flocoasă, 1 205 m altitudine, denumită astfel datorită vegetaţiei care o acoperă) situate în perimetrul comunei Bucium, la 12 km Est de oraşul Abrud. Reprezintă resturile unor vulcani neogeni şi sunt alcătuite din curgeri de lavă bazaltică, solidificată. Detunatele apar în relief ca nişte pereţi uriaşi de stâncă, în cadrul cărora se evidenţiază nenumărate coloane hexagonale aşezate unele lângă altele, ca celulele fagurilor de albine, alcătuind o gigantică „orgă de piatră”, care dă peisajului o notă de originalitate. Din când în când, bucăţi mari de bazalt se desprind din roca-mamă, rostogolindu-se cu un vuiet înspăimântător. Zgomotul provocat de rostogolirea stâncii, amplificat de ecou, răzbate până în depărtări, ca o detunătură, justificând denumirea atribuită Detunatelor. Declarate rezervaţii naturale (24 ha şi 5 ha). Obiectiv turistic.

Detunata Goală (M-ţii Trascău, Carpaţii Occidentali)
Detunata Goală (M-ţii Trascău, Carpaţii Occidentali) (Credit: Shutterstock)

DOBRII, Vârful ~, vârf în M-ţii Cernei, constituind altitudinea maximă a acestora (1 928 m).

DRĂGAN, vârf în M-ţii Baiului, Carpaţii de Curbură (1 775 m).

DROCEA, Vârful ~, vârf în M-ţii Zarand, Carpaţii Occidentali, constituind altitudinea maximă a acestora (836 m).

DUGĂU, vârf în M-ţii Perşanii de Sud, constituind altitudinea maximă a acestora (1 002 m).