Trimiteri (S)

SAAC, vechi judeţ (istoric) în partea de Sud a României, în zona central-nordică a provinciei istorice Ţara Românească, existent de la începutul sec. 16 şi până la 1 ian. 1845 când a fost desfiinţat şi teritoriul lui împărţit între judeţele Prahova şi Buzău. A fost menţionat documentar, primă oară, în 1577, apoi în 1637, 1645, 1781 etc. A avut ca reşedinţă localităţile Vălenii de Munte (din 1645) şi Bucov (din 1781). A fost cunoscut şi sub denumirea de judeţul Săcuieni.

SAAC → oraşul Boldeşti-Scăeni, oraşul Urlaţi şi judeţul Prahova.

SACERDOS DE CORDAS (TORDAS) Turdaş.

SACERDOS DE EBES → oraşul Dumbrăveni.

SACERDOS DE EGWIBEG Viişoara.

SACERDOS DE HUPURTUN Hopârta.

SACERDOS DE LUCAS → municipiul Lugoj.

SACERDOS DE MALEMBACH → municipiul Sebeş.

SACERDOS DE MEDIES → municipiul Mediaş.

SACERDOS DE PETURD → Petreştii de Jos.

SACERDOS DE SADAN → Orţişoara.

SACERDOS DE SANCTA CROCEoraşul Cristuru Secuiesc.

SACERDOS DE SANCTO GIORGIO → municipiul Sfântu Gheorghe.

SACERDOS DE SANCTO MARTINO Mărtiniş.

SACERDOS DE SPINIS → Teiuş.

SACERDOS DE VILLA DEMETRII → Dumitra.

SACERDOS DE VILLA ELESD → Aleşd.

SACERDOS DE VILLA HUNAD → oraşul Huedin.

SACERDOS DE VILLA VYLOKO Uileacu de Beiuş.

SACERDOS DE VILLA WARDACH Vârghiş.

SACERDOS DE VILLA ZALANTHA Salonta.

SACERDOS DE ZOKALOKA Zetea.

SACIDAVA → Aliman.

SACZI OU OBLUCIZA → oraşul Isaccea.

SAGAD → Şag.

SAKÇA → oraşul Isaccea.

SAKÇI → oraşul Isaccea.

SAKDJI → oraşul Isaccea.

SAKOSCH → Sacoşu Turcesc.

SALINAE → oraşul Ocna Mureş.

SALMORUS → Murighiol.

SALONTA MARE → Salonta.

SALSOVIA → Beştepe.

SALZBURG → oraşul Ocna Sibiului.

SAMURCĂŞEŞTI, Mănăstirea ~ → Ciorogârla.

SANCTA ANNA → oraşul Miercurea Nirajului.

SANCTA ANNA → comuna Sântana de Mureş.

SANCTUS LADISLAUS Laslea.

SANCTUS MICHAEL → Sânnicolau Mare.

SANGIDAVA → municipiul Topliţa.

SAON, Mănăstirea ~ → Niculiţel.

SARCAM Şercaia.

SAREA LUI BUZĂU, Rezervaţia geologică ~ → Pârscov.

SARIGHIOL Albeşti.

SARMIZEGETUSA REGIA (sau SARMIZEGETUSA BASILEION) Orăştioara de Sus.

SARS VILLA → Şoarş.

SATUL CELOR 1 000 DE PIVNIŢE → com. Sălacea, jud. Bihor.

SATULMIK Victor Vlad Delamarina.

SATU MIC → Victor Vlad Delamarina.

SATU NOU → oraşul Fierbinţi-Târg.

SATU NOU Mogoşeşti-Siret.

SATURĂU Brazii.

SAVU, Mănăstirea ~ → Berzunţi.

SĂBIEŞTI → oraşul Răcari.

SĂCUIENI → Saac şi oraşul Boldeşti-Scăeni.

SĂLCIILE Ghimpaţi.

SĂLCIILE Banca.

SĂNĂTEŞTI Glăvăneşti.

SĂRACA, Mănăstirea ~ Gătaia.

SĂRATA Nicolae Bălcescu.

SĂRATA-ODORHEI Odorheiu Secuiesc.

SĂRĂCINEŞTI, Mănăstirea ~ Păuşeşti-Măglaşi.

SĂRĂŢEL → Şieu-Măgheruş.

SĂRITOARA PUTNEI → Cascada Putnei.

SĂRMĂŞAG Şărmăşag.

SĂSCIORI Hidrocentrala ~ Şugag.

SĂTMAR → municipiul Satu Mare.

SĂUCA → oraşul Roznov.

SĂUCEŞTI → oraşul Roznov.

SÂMBĂTA Mănăstirea ~ Sâmbăta de Sus.

SÂNMĂRTIN Mănăstirea ~ Râciu.

SÂNMEDRU → municipiul Roman.

SCĂENI → oraşul Boldeşti-Scăeni.

SCĂIANI → oraşul Boldeşti-Scăeni.

SCĂIENI → oraşul Boldeşti-Scăeni.

SCĂRIŢA-BELIOARA Poşaga.

SCĂUIANI → oraşul Boldeşti-Scăeni.

SCÂRLENŢA → oraşul Pucioasa.

SCHAÄS → municipiul Sighişoara.

SCHAÄSBURG → municipiul Sighişoara.

SCHAJENI → oraşul Boldeşti-Scăeni.

SCHANDERHAAS Şandra.

SCHERKKEGEN, OPPIDUM ~ Şercaia.

SCHESPURCH → municipiul Sighişoara.

SCHITU Ceahlău.

SCHITUL IALOMIŢEI, Peştera ~ Ialomiţa.

SCHITUL MIRON → Unirea.

SCHITUL “SFÂNTUL ILIE” → Aleşd.

SCOCU MARE Jiu.

SCRUNTARU, Rezervaţia complexă ~ → Reghiu.

SCULLA → oraşul Gătaia.

SCUMEZEU Corbasca.

SEACA-MUŞETEŞTI, Mănăstirea ~ Poboru.

SEACA-OPTĂŞANI → Poboru.

SEBES VARALLYA → com. Poieni, jud. Cluj.

SEBESWAR → com. Poieni, jud. Cluj.

SEBUSWAR → com. Poieni, jud. Cluj.

SEBEŞ Munţii ~ Şureanu.

SEBEŞ → municipiul Caransebeş.

SEBEŞU SĂSESC → municipiul Sebeş.

SEBUS → municipiul Sebeş.

SECĂTURA → Vadu Moţilor.

SECI oraşul Boldeşti-Scăeni.

SECIURILE oraşul Boldeşti-Scăeni.

SECTORUL AGRICOL ILFOV → Ilfov.

SECU, Mănăstirea ~ → Vânători-Neamţ.

SECUIU PE JIU → Teasc.

SECUJENI → oraşul Boldeşti-Scăeni.

SEDERHAT → oraşul Pecica.

SEDES → municipiul Sebeş.

SEGARCEA → Şegarcea.

SEGESD → municipiul Sighişoara.

SEGESVÁR → municipiul Sighişoara.

SEGUSVÁR → municipiul Sighişoara.

SELINA → oraşul Sulina.

SELINE → oraşul Sulina.

SELIŞTE → oraşul Ovidiu.

SEMLAK → oraşul Gătaia.

SENIORES DE CASTRO SEX → Sighişoara.

SEPUSWAR → com. Poieni, jud. Cluj.

SEUCĂUŢI → oraşul Roznov.

SFÂNTA ANA Mănăstirea ~ Orşova.

SFÂNTA MARIA-CRICOV, Schitul ~ Urlaţi.

SFÂNTUL IOAN BOTEZĂTORUL–CĂMĂRĂŞEASCA, Mănăstirea ~ → Târgu Cărbuneşti.

SFÂNTUL NICOLAE-BALAMUCI, Mănăstirea ~ → Grădiştea.

SFÂNTUL SAVA (sau SAVU), Mănăstirea ~ Berzunţi.

SIBO Jibou.

SIHASTRU, Mănăstirea ~ Ploscuţeni.

SIHĂSTRIA, Mănăstirea ~ → Vânători-Neamţ.

SIHĂSTRIA PLĂIŞOR Săliştea.

SIHĂSTRIA VORONEI, Mănăstirea ~ Vorona.

SIHLA, Schitul ~ Vânători-Neamţ.

SIHOT → municipiul Sighetu Marmaţiei.

SIHOTA → municipiul Sighetu Marmaţiei.

SILIŞTEA Siliştea-Gumeşti.

SILIŞTEA NOUĂ Siliştea-Gumeşti.

SILIŞTEA SEACĂ Seaca de Pădure.

SILIŞTEA-STĂNILEŞTI → Stănileşti.

SILIŞTIOARA → Bivolari, jud. Iaşi.

SIMERIA-DEVA, Depresiunea ~ Mureş.

SIMERIA VECHE Simeria.

SIMILA → Poieneşti.

SINEŞTI → oraşul Potcoava.

SINGIDAVA Cugir.

SIREŢELE Siret.

SIRIU Lacul ~ Vulturilor, Lacul ~.

SITARU, Mănăstirea ~ Grădiştea.

SKEEY Ştei.

SKEY Ştei.

SLĂNIC Mănăstirea ~ Aninoasa.

SLĂTIOARA 1. Măgura Slătioarei.

SLOBOZIA Codrul secular ~ Stulpicani.

SLĂTIOARELE, Schitul ~ → Ocnele Mari.

SLOBOZIA-TRĂZNITU → Slobozia.

SLUJITORII-ALBOTEŞTI Zăvoaia.

SMEDEROVO Roman.

SLOBOZIA GRAPINA Bălcăuţi.

SLOBOZIA LUI IANACHE → municipiul Slobozia.

SMEDEROVA → municipiul Roman.

SMULŢI, Mănăstirea ~ → Gruiu.

SOLINA → oraşul Sulina.

SOLLINA → oraşul Sulina.

SOLNOC → municipiul Dej.

SOMA Jamu Mare.

SOMBOL → oraşul Jimbolia.

SOMBOLA → oraşul Jimbolia.

SOMEŞAN, Podişul ~ Podişul Someşan.

SOMEŞENI → Cluj-Napoca.

SOMEŞU CALD Satul ~ → Gilău.

SOMLYUG → oraşul Gătaia.

SORKINGEN Şercaia.

STARA BESCHENOVA Dudeştii Vechi.

STAULUL TATINA Spanţov.

STAVNIC, Mănăstirea ~ Voineşti.

STĂNCIOI, Piramidele de pământ de la ~ → Goranu.

STĂNEŞTI → oraşul Răcari.

STĂNISLĂVEŞTI Oarja.

STĂNISLĂVEŞTI-OARJA Oarja.

STĂNULEŞTI Motoşeni.

STÂNCA-COSTEŞTI Ştefăneşti.

STÂNIŞOARA Mănăstirea ~ Călimăneşti.

STÂRCENI → Fântânele.

STÂRCU → oraşul Costeşti, jud. Argeş.

STÂRMINA, Rezervaţie forestieră ~ Hinova.

STEI Ştei.

STEIERER DORF → oraşul Anina.

STEIERDORF-ANINA → oraşul Anina.

STEJ Ştei.

STEJARU Hidrocentrala ~ → Bicaz şi Izvoru Muntelui.

STEJARUL → oraşul Plopeni.

STEJARUL Stejari.

STEJARUL STEJJ Ştei.

STELEA, Mănăstirea ~ → Târgovişte.

STENOTA → Urlaţi.

STEY Ştei.

STOLNICENI-GHIŢESCU Vânători.

STREHAIA 1. Platforma Strehaiei Bălăciţa.

STRÂMBA 1. Mănăstirea ~ Turceni.

STRÂMBA Mănăstirea ~ Hida.

STRÂMBA STRÂMBA Puieşti.

STRÂMBENI Aluniş.

STREHAREŢ, Schitul ~ → Slatina.

STREHLENAU Lenauheim.

STREI Hunedoara.

STREI → Călan.

STREISÂNGEORGIU → Călan.

STREJNICU Târgşoru Vechi.

STREZA-CÂRŢIŞOARA Cârţişoara.

STRIGOI, Mănăstirea ~ → Zemeş.

STROEŞTI → oraşul Fierbinţi-Târg.

STUPCA Ilişeşti.

SUBCARPAŢII ARGEŞULUI sau MUSCELELE ARGEŞULUI Argeş.

SUBCARPAŢII BUZĂULUI Buzău.

SUBCARPAŢII DE LA CURBURĂ Subcarpaţi.

SUBCARPAŢII GETICI sau SUBCARPAŢII MERIDIONALI → Subcarpaţi.

SUBCARPAŢII HOMOROADELOR Homoroade.

SUBCARPAŢII IALOMIŢEI Ialomiţa.

SUBCARPAŢII INTERNI Transilvania.

SUBCARPAŢII MERIDIONALI sau SUBCARPAŢII GETICI Subcarpaţi.

SUBCARPAŢII MOLDOVEI Subcarpaţi.

SUBCARPAŢII NEAMŢULUI Neamţ.

SUBCARPAŢII ORIENTALI Subcarpaţi.

SUBCARPAŢII PRAHOVEI Prahova.

SUBCARPAŢII TAZLĂULUI Tazlău.

SUBCARPAŢII TÂRNAVEI MICI Târnava.

SUBCARPAŢII TELEAJENULUI Teleajen.

SUBCARPAŢII TRANSILVANIEI Transilvania.

SUBCARPAŢII TROTUŞULUI Tazlău.

SUBCARPAŢII VÂLCII Vâlcea.

SUBCARPAŢII VRANCEI Vrancea.

SUBCETATE → Oradea.

SUCIDAVA → oraşul Corabia.

SURPATELE, Mănăstirea ~ Frânceşti.

SUSLĂNEŞTI, Rezervaţia ~ Mioarele.

SUZANA, Mănăstirea ~ → Măneciu.

SZALONTA → Salonta.

SZIGETH → municipiul Sighetu Marmaţiei.

SZOVÁT → oraşul Sovata.