Canale (M)

MATCA, canal situat în partea de Est a Câmpiei Aradului, care uneşte apele râului Mureş, din arealul com. Păuliş, cu cele ale canalului Morilor, de pe raza com. Seleuş. Lungime: 40 km. A fost realizat cu scopul de a colecta apele torenţiale venite de pe versantul de V al M-ţilor Zarand şi apele în exces din zona de câmpie joasă (de pe o supr. de c. 9 200 ha), dar şi pentru a servi drept canal de aducţiune pentru Crişu Alb şi sistemele de irigaţii aferente, pentru care funcţionează o staţie de pompare a apelor din Mureş (la Păuliş), cu o capacitate de 4 m3/s.

MORILOR Canalul Morilor.