Canale (M)

MATCA, canal situat în partea de Est a Câmpiei Aradului, care uneşte apele râului Mureş, din arealul comunei Păuliş, cu cele ale canalului Morilor, de pe raza comunei Seleuş, judeţul Arad. Lungimea: 40 km. A fost realizat în anul 1940 cu scopul de a colecta apele torenţiale venite de pe versantul de Vest al M-ţilor Zarand şi apele în exces din zona de câmpie joasă (de pe o suprafaţă de circa 9 200 ha), dar şi pentru a servi drept canal de aducţiune pentru râul Crişu Alb şi sistemele de irigaţii aferente, pentru care funcţionează o staţie de pompare a apelor din Mureş (la Păuliş), cu o capacitate de 4 m3/s.

MORILOR Canalul Morilor.