Cascade (L)

LOLAIA, cascadă în partea de Nord a M-ţilor Retezat, în Parcul Naţional Retezat, formată de pârâul cu acelaşi nume, afluent al râului Jiu, la 1 050 m altitudine, cu o cădere a apei de la circa 15 m.

Cascada Lolaia (jud. Hunedoara)
Cascada Lolaia, judeţul Hunedoara (Credit: Cătălin Nicolae Buzea)

LOTRIŞOR, cascadă situată pe valea pârâului Lotrişor din M-ţii Căpăţânii, în arealul Parcului Naţional Cozia, la circa 20 km de municipiul Râmnicu Vâlcea şi 7 km de staţiunea balneară Căciulata. Se poate spune că această cascadă este de origine antropică deoarece este rezultatul intervenţiei oamenilor care, în anii 1970-1971, au refăcut drumul forestier, deviind printr-un tunel săpat în stâncă apele pârâului Lotrişor, care şerpuiesc printre rocile dure, lipsite de vegetaţie, de la o înălţime de 30 m, respectiv de la 515 m la 485 m altitudine, după care se liniştesc într-un mic lac şi apoi urmându-şi cursul până în valea râului Olt.

Cascada Lotrișor (Parcul Național Cozia)
Cascada Lotrișor (Parcul Național Cozia) (Credit: Cătălin Nicolae Buzea)