Cascade (C)

CAILORCascada  ~, cascadă situată în partea de Nord Est a M-ţilor Rodnei, la 1 300 m alt., în arealul staţiunii climaterice Borşa, jud. Maramureş, formată de Pârâul Cailor, care izv. dintr-un circ glaciar. Firul de apă al acestei văi se scurge peste un abrupt calcaros, prăvălindu-se în mai multe trepte pe o diferenţă de nivel de 240 m. Căderea generală a apei este de c. 90 m.

Cascada Cailor (jud. Maramureş)
Cascada Cailor (jud. Maramureş) (Credit: Cătălin Nicolae Buzea)

CARAIMAN, cascada Caraiman este situată în M-ţii Bucegi, la 1 700 m alt., pe valea Jepilor, în apropierea cabanei Caraiman, pe linia de teleferic Buşteni-Babele. Cascada este formată de un pârâiaş care ia naştere doar în timpul primăverii când se topeşte zăpada şi ploile sunt mai frecvente. Apa învolburată a acestui torent se revarsă mai întâi în şuvoaie peste pragurile stâncoase nu prea mari, după care se prăbuşeşte peste panta abruptă a peretelui Jepilor Mici de la o înălţime de c. 100 m (fiind cea mai înaltă cascadă din România), transformându-se într-o veritabilă şi spectaculoasă cascadă. Deoarece această cascadă apare doar primăvara (în restul anului nu există din cauza lipsei unui debit constant de apă în cantităţi mari), localnicii i-au atribuit numele de Cascada fantomă.

CIUCAŞ, cascadă situată în arealul satului Corneşti din com. Mihai Viteazu, jud. Cluj, în aval de Cheile Turzii, la c. 55 km de municipiul Cluj-Napoca. Apa pârâului Hăşdate, care străbate defileul cu acelaşi nume, parcurge un sector cu numeroase repezişuri şi rupturi de pantă, formând mai multe cascade, între care cea mai mare are înălţimea de c. 5 m, după care apele învolburate se potolesc într-un mic lac format la baza cascadei.

CLOCOTA, cascadă situată în arealul staţiunii balneoclimaterice Geoagiu-Bãi, jud. Hunedoara, formată de pârâul cu acelaşi nume, cu apă termală, care nu îngheaţă pe timpul iernii. Cascada are o cădere a apei de 40 m, desfăşurându-se sub forma unui văl de mireasă, apa răsfirându-se în falduri, în mai multe şuvoaie, pe panta stâncilor, pe o lăţime de 22 de metri.

Cascada Clocota (jud. Hunedoara)
Cascada Clocota (jud. Hunedoara) (Credit: Cătălin Nicolae Buzea)

COVĂTARI, cascadă situată în M-ţii Gutâi, în arealul com. Săpânţa, jud. Maramureş, pe cursul pârâului Runcu, afl. drept al râului Săpânţa, formată într-un sector de defileu îngust, unde debitul pârâului Runcu este mare şi constant şi apa se prăbuşeşte tumultuos, în două trepte succesive, de la c. 20 de metri sub forma unui evantai.