Cascade (V)

VALEA FRUMOASĂ, cascadă  situată în arealul oraşului Buşteni, în cadrul Parcului Natural Bucegi, la circa 2 km de staţia de telecabină, la Nord de cascada Urlătoarea, la 1 147 m alt., la câteva minute  de refugiul Salvamont Buşteni. Cascada este formată de şuvoiul de apă al pârâului Valea Spumoasă, care izvorăşte din masivul Jepii Mici, şi are mai multe căderi de apă, de la înălţimi nu prea mari, care în final se ramifică în trei braţe, fiecare la rândul lui împrăştiindu-se în zeci de firicele de apă sub formă de evantai.

VĂIOAGA, La Văioagă, cascadă situată în cadrul Parcului Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa, la circa 2 km de satul Potoc din comuna Sasca Montană, judeţul Caraş-Severin, formată pe  cursul râului Bei, care traversează o zonă de roci calcaroase, ale cărui ape vijelioase au o cădere de la circa 6 m înălţime, pe o lăţime de aproximativ 8-10 m, după care se potolesc într-un lac mic cu apă de culoare alabstru-verzui.

VĂLUL MIRESEI   Răchiţele.

VÂRCIOROG, cascadă situată în partea de Sud Est a M-ţilor Bihor, în perimetrul Parcului Naţional Apuseni, pe cursul superior al pârâului Vârciorog (afluent al râului Arieşu Mare), în arealul Rezervaţiei naturale de tip geologic şi peisagistic Vârciorog, extinsă pe o suprafaţă de 5 ha, declarată arie protejată la 12 aprilie 2000. Cascada Vârciorog, de o rară frumuseţe, al cărui zgomot se aude din depărtare, se află la poalele vârfului Piatra Grăitoare din masivul Bihor, la 1 090 m alt., în perimetrul satului Vanvuceşti din comuna Arieşeni, jud. Alba, într-o pădure de brazi. Apele năvalnice ale pârâului Vârciorog se prăbuşesc de la 15 m înălţime peste un abrupt stâncos într-un puternic şuvoi, alături de care, în stânga sa, un firicel firav de apă se străduieşte să-l însoţească cu debitul lui de apă de câteva zeci de ori mai mic. Prima jumătate a peretelui stâncos, abrupt, vijeliosul pârâu se strecoară sub forma unui şuvoi învolburat, după care, în a doua parte a pantei apa se răsfiră ca un evantai pe o lăţime de circa 5-6 m.