Cascade (B)

BÂLEA, cascada Bâlea este situată în M-ţii Făgăraş, în apropierea hotelului Bâlea-Cascadă, între vârfurile Moldoveanu şi Negoiu, la 1 200 m alt., la ieşirea din valea glaciară a Bâlei, fiind formată de prăvălirea apelor pârâului Bâlea, în mai multe trepte, cu o cădere de 60 m şi extinsă pe unele porţiuni pe o lăţime de mai mulţi metri sub forma vălului unei mirese. Important obiectiv turistic pe traseul Bâlea-Lac, Bâlea-Cascadă.

BEUŞNIŢA, Cascadele Beuşniţei reprezintă o succesiune de mai multe cascade, cu căderi ale apei sub 5 m înălţime, formate de râul Beiu, în amonte de lacul Ochiul Beiului, situate în Rezervaţia naturală din Parcul Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa, jud. Caraş-Severin. Ultima cascadă, cu o cădere a apei de la 5 m înălţime (cea mai mare dintre toate acestea) este cea mai impresionantă, apa râului răsfirându-se sub forma unui evantai pe stâncile împodobite de muşchi. Declarate monumente ale naturii.

BIGĂR, situată în arealul com. Bozovici, jud. Caraş-Severin, în M-ţii Aninei, în cadrul Parcului Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa, cascada Bigăr este formată de şuvoiul de apă, bogată în calcar, care provine din Izbucul Bigăr şi care se prăvăleşte în râul Miniş de pe povârnişul stâncos acoperit de muşchi, de la 8 m înălţime, sub forma vălului unei mirese. În anul 2013, The World Geography a plasat această cascadă pe primul loc în lume din punct de vedere al unicităţii şi frumuseţii ei. În iulie 2016, firma Coca-Cola din Timişoara a început un program de reabilitare a traseului pietonal către această cascadă, precum şi dotarea zonei cu panouri informative, pubele ecologice, marcaje, locuri de popas ş.a. – amenajări care s-au încheiat la 26 mai 2017, fapt ce a impulsionat creşterea numărului de turişti. Cascada Bigăr a fost declarată arie protejată de interes naţional la 5 mart. 2000. Local, această cascadă mai este cunoscută şi sub numele Coronini.

BUCIAŞ, cascadă situată în masivul Tarcău din Carpaţii Orientali, în arealul com. Mănăstirea Caşin, jud. Bacău, în cadrul Rezervaţiei Naturale Buciaş, la 25 km de municipiul Oneşti. Cascada Buciaş este formată de apele pârâului Buciaş, înanite de vărsarea acestuia în râul Caşin, care se rostogolesc peste un prag stâncos alcătuit din gresie de Tarcău, de la 15 m înălţime. Rezervaţia Naturală Buciaş se extinde pe 471 ha pe pantele masivului Tarcău între 500 şi 1 164 m alt., în zona flişului Carpaţilor Orientali. Aici este singurul loc din jud. Bacău unde se întâlnesc vidrele (Lutra lutra) şi caprele negre (Rupicapra rupicapra), declarate monumente ale naturii şi ocrotite de lege. Local, cascada Buciaş mai este cunoscută şi sub numele Zimnicioara.

BUHĂESCU, cascadã situatã în masivul Rodna (Carpaţii Orientali), pe râul cu acelaşi nume, la ieşirea acestuia din circul glaciar omonim. Este, de fapt, o succesiune de cataracte modelate pe roci cristaline, dezvoltate pe o lungime de c. 200 m şi o diferenţã de nivel de 110 m (1 800–1 690 m alt.). La 2,3 km de la izv. pârâului Buhãescu se aflã o altã cascadã, dezvoltatã pe o diferenţã de nivel de 50 m (1 400–1 350).