Cascade (U)

URLĂTOAREA, cascadă situată pe versantul de Est al M-ţilor Bucegi, la 1 050 m altitudine, pe pârâul Urlătoarea, care izvorăşte de la poalele M-ţilor Jepi şi se varsă în râul Prahova la Buşteni. Înălţimea: 15 m. Obiectiv turistic în arealul căruia creşte şi o frumoasă orhidacee (Epipogium aphyllum), ocrotită de lege.

Cascada Urlătoarea
Cascada Urlătoarea (Credit: Dan Silviu Ghinea)