Cascade (U)

URLĂTOAREA, cascadă situată pe versantul de E al M-ţilor Bucegi, la 1 050 m alt., pe pârâul Urlătoarea, care izv. de la poalele M-ţilor Jepi şi se varsă în râul Prahova la Buşteni. Înălţime: 15 m. Obiectiv turistic în arealul căruia creşte şi o frumoasă orhidacee (Epipogium aphyllum), ocrotită de lege.