Izvoare/Izbucuri (C)

CĂLUGĂRI, Izbucul ~, izvor carstic cu apă intermitentă, numit izbuc, situat în raza comunei Cărpinet, judeţul Bihor, între satele Izbuc şi Călugări, la poalele M-ţilor Codru-Moma şi cele ale M-ţilor Bihor din M-ţii Apuseni (Carpaţii Occidentali), la 10 km Sud Est de oraşul Vaşcău, judeţul Bihor. Infiltraţiile apelor provenite din ploi şi din topirea zăpezilor, care pătrund prin fisurile rocilor sedimentare de calcar şi dolomit, se acumulează într-un gol subteran, numit bazin de acumulare care, după umplerea lui, apa iese prin sifonare, cu intermitenţă, sub presiune, la suprafaţa pământului golind bazinul subteran. Golul carstic din subteran se umple periodic cu apă, după care se goleşte, prin sifonare, în circa 5-10 minute, şi se reumple apoi în circa 15-30 de minute. Ritmul de golire a apei prin acest izbuc, care izbucneşte la intervale de 15-30 de minute, este influenţat în funcţie de anotimp şi de cantitatea de precipitaţii. Acest izbuc, declarat monument al naturii, mai este cunoscut şi sub numele Izbucul Ponoarele, după toponimul satului Călugări, care în perioada 1 ianuarie 1965 – 20 mai 1996 s-a numit Ponoarele. În apropierea acestui izbuc se află Mănăstirea Izbuc ( → Capitolul Mănăstiri, litera I).

CERNA, Izbucul Cernei → Izbucul Cernei, Capitolul Izvoare/Izbucuri, litera I.

COTEŢUL DOBREŞTILOR este un loc situat la 762 m altitudine, în arealul comunei Gârda de Sus, judeţul Alba, unde apele provenite din ploi şi din topirea zăpezilor se infiltrează prin fisurile de calcar ale Platoului Ocoale din M-ţii Bihor, formând un pârâu subteran, care străbate peşterile Scărişoara, Pojarul Poliţei, avenul Şesuri şi peştera Dobreştilor, pe la o adâncime de circa 67 m, ieşind la suprafaţa pământului sub forma unui izvor intermitent, continuat cu un pârâu care se varsă apoi în pârâul Gârda Seacă, numit şi Gârdişoara. În apropierea gurii de intrare în Peştera Dobreştilor se află un lac de sifon cu o lungime de 294 m şi o adâncime de 67 m.