Canale (P)

PERIBOINA, Gura ~, canal (gură) în sudul lacului Razim prin care acesta comunică cu Marea Neagră.