Izvoare (B)

BULBUCI, Izbucul de la ~, izvor carstic puternic (c. 1 m3/s) situat în M-ţii Pădurea Craiului (M-ţii Apuseni), la obârşia văii Toplicioara, la 420 m alt., în raza com. Roşia (jud. Bihor). Izbucul reprezintă resurgenţa apelor din valea Runcşorului, captate subteran prin Ponorul de la Întorsuri. Obiectiv turistic.