Izvoare/Izbucuri (B)

BIGĂR, Izbucul ~ este situat în perimetrul comunei Bozovici, judeţul Caraş-Severin, în M-ţii Aninei, în cadrul unei Rezervaţii naturale de tip mixt din Parcul Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa, înfiinţată în anul 1982 pe o suprafaţă de 176,60 ha şi declarată arie protejată de interes naţional la 6 martie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României la 12 aprilie 2000. Acest izbuc este un şuvoi puternic de apă, bogată în calcar, care după ce străbate o peşteră iese din subteran la suprafaţa pământului sub forma unui pârâu şi înainte cu circa 200 de metri de confluenţa acestuia cu râul Miniş, apele lui se prăvălesc peste un povârniş stâncos (tuf calcaros) acoperit cu muşchi, formând cascada Bigăr (→ Capitolul Cascade B). Rezervaţia naturală menţionată mai sus cuprinde o regiune colinară cu abrupturi stâncoase calcaroase, cu doline, peşteri, ponoare, izvoare, chei, avene, poieni, pajişti naturale etc. – zonă în care vieţuiesc numeroase mamifere (lupi, vulpi, urşi, râşi ş.a.), felurite păsări, reptile etc. şi în care există o vegetaţie variată cu unele elemente termofile, cum sunt bujorul mov bănăţean (Paeonia officinalis ssp banatica) – plantă rară, ocrotită de lege, ghimpele (Xanthium spinosum) – plantă medicinală cu proprietăţi diuretice, nucul (Juglans regia), alunul turcesc (Corylus colurna) ş.a.

BULBUCI, Izbucul de la ~, izvor carstic puternic (circa 1 m3/s) situat în M-ţii Pădurea Craiului (M-ţii Apuseni), la obârşia văii râului Toplicioara, la 420 m altitudine, în raza comunei Roşia, judeţul Bihor. Izbucul reprezintă resurgenţa apelor din valea râului Runcşor, captate subteran prin Ponorul de la Întorsuri. Obiectiv turistic.