Canale (H)

HOMOROD, Canalul ~, canal colector, realizat în anul 1896, în Câmpia Someşului, între Pârâu Sărat şi Someş (respectiv com. Ardud şi Păuleşti, jud. Satu Mare), intersectând râul Homorod în aval de confl. cu Pârâu Nou. Lungime: 25 km. Folosit pentru drenarea apelor subterane, situate foarte aproape de supr., şi pentru desecarea terenurilor.