Canale (H)

HOMOROD, Canalul ~, canal colector, realizat în anul 1896, în Câmpia Someşului, între Pârâu Sărat şi Someş (respectiv între comunele Ardud şi Păuleşti, judeţul Satu Mare), intersectând râul Homorod în aval de confluenţa cu Pârâu Nou. Lungimea: 25 km. Folosit pentru drenarea apelor subterane, situate foarte aproape de suprafaţă, şi pentru desecarea terenurilor.