Braţe (C)

CHILIA, braţ al Dunării, în partea de N a Deltei, desprins din braţul Tulcea la ceatalul Chiliei, formând graniţa cu Ucraina. Lungime: 111 km; lăţime max. : 1 000 m. Ad. max.: 36 m. Caracteristica acestui braţ este despletirea succesivă în 3 formaţiuni de braţe şi ostroave, întrerupte de porţiuni de albie unică (Ostrovul Tătaru, cursul unic de la Chilia Veche, despletirea de la ostroavele Babina-Cernovca, cursul grupat de la Periprava, apoi delta secundară a Chiliei). Pe braţul Chilia se scurge, în prezent, 62% din debitul fluviului (în scădere faţã de perioada 1910, când drena 72%). Braţul Chilia este navigabil pentru vase mici. Delta secundară s-a format începând de la sf. sec. 18 şi are c. 40 de braţe mai mici.

CREMENEA, braţ navigabil al Dunării inferioare care limitează la V Balta Brăilei. Braţul Cremenea se desprinde de Dunăre la N de Giurgeni şi curge paralel cu braţul Vâlciu. Lungime: 70 km. Prin acest braţ se scurg 67% din apele fluviului, restul canalizându-se prin braţele Dunărea Veche/Mãcin (20%) şi Vâlciu (13%).