Braţe (C)

CHILIA, braţ navigabil al fluviului Dunărea, în partea de Nord a Deltei Dunării, desprins din braţul Tulcea la ceatalul Chiliei, formând graniţa cu Ucraina. Lungime: 111 km; lăţimea maximă : 1 000 m. Adâncimea maximă: 36 m. Caracteristica acestui braţ este despletirea succesivă în 3 formaţiuni de braţe şi ostroave, întrerupte de porţiuni de albie unică (Ostrovul Tătaru, cursul unic de la Chilia Veche, despletirea de la ostroavele Babina-Cernovca, cursul grupat de la Periprava, apoi delta secundară a Chiliei). Pe braţul Chilia se scurge, în prezent, 62% din debitul fluviului (în scădere faţã de anul 1910, când drena 72%). Braţul Chilia este navigabil pentru vase mici. Delta secundară s-a format începând de la sfârşitul secolului 18 şi are în prezent circa 40 de braţe mai mici.

CREMENEA, braţ navigabil al fluviului Dunărea inferioară care limitează la Vest Balta Brăilei. Braţul Cremenea se desprinde de fluviul Dunărea la Nord de comuna Giurgeni, judeţul Ialomiţa, şi curge paralel cu braţul Vâlciu. Lungime: 70 km. Prin acest braţ se scurg 67% din apele fluviului, restul canalizându-se prin braţele Dunărea Veche sau Mãcin (20%) şi Vâlciu (13%).