Braţe (T)

TĂTARU, braţ secundar în partea de Nord a Deltei Dunării, desprins din braţul Chilia (pe partea dreaptă), situat pe teritoriul comunei Chilia Veche, judeţul Tulcea. Lungimea: 25 km; lăţimea: 400–800 m; adâncimea maximă: 20 m.

TULCEA, Braţul ~, sector al cursului inferior al fluviului Dunărea, în extremitatea de Vest a Deltei Dunării, cuprins între Ceatalul Chiliei şi Ceatalul Sfântu Gheorghe. Lungimea: 19 km; lăţimea maximă: 300 m; adâncimea maximă: 47 m (în faţa municipiului Tulcea); debitul mediu multianual: 2 600 m3/s. Transportă 38% din apele fluviului Dunărea. Coeficient de sinuozitate: 1,40. Reprezintă principala cale navigabilă fluvio-maritimă a fluviului Dunărea. În aval de municipiul Tulcea, la Ceatalul Sfântu Gheorghe, braţul Tulcea se bifurcă în braţele Chilia şi Sfântu Gheorghe.