Braţe (T)

TĂTARU, braţ secundar în partea de N a Deltei Dunării, desprins din braţul Chilia (pe partea dreaptă), situat pe terit. com. Chilia Veche, jud. Tulcea. Lungimea: 25 km; lăţimea: 400–800 m; ad. max.: 20 m.

TULCEA, Braţul ~, sector al cursului inf. al Dunării, în extremitatea de V a Deltei Dunării, cuprins între Ceatalul Chiliei şi Ceatalul Sfântu Gheorghe. Lungime: 19 km; lăţimea max.: 300 m; ad. max.: 47 m (în faţa municipiului Tulcea); debitul mediu multianual: 2 600 m3/s. Transportă 38% din apele fl. Dunărea. Coeficient de sinuozitate: 1,40. Reprezintă pr. cale navigabilă fluvio-maritimă a Dunării. În aval de municipiul Tulcea, la Ceatalul Sfântu Gheorghe, braţul T. se bifurcă în braţele Chilia şi Sfântu Gheorghe.