Canale (B)

BEGA, canal navigabil situat pe teritoriile României şi Serbiei, construit pe valea râului Bega, în perioada 1727-1760, în aval de oraşul Fãget, judeţul Timiş, şi pânã în zona oraşului Titel (unde râul Bega se varsã în râul Tisa) situat în partea de Nord a provinciei Vojvodina (Serbia). Lungimea canalului este de 114 km, din care 44 km pe teritoriul provinciei istorice Banat din partea de Sud Vest a României şi 70 km pe teritoriul Serbiei. Canalul a fost construit cu scopul eliminãrii zonelor mlãştinoase, a combaterii inundaţiilor şi a utilizãrii lui pentru navigaţie (din anul 1775). Printr-un sistem de şase ecluze (dintre care douã pe teritoriul României şi patru pe cel al Serbiei), construite în perioada 1900-1916, canalul Bega a fost conectat cu râul Timiş în zona comunelor Topolovãţu Mare şi Belinţ (judeţul Timiş) pentru reglarea nivelului apelor. Ecluza din comuna Sânmihaiu Român, judeţul Timiş (70 m lungime şi 10 m lãţime, pescaj admis 1,50 m) a fost nefuncţionalã în perioada 1988-2010, iar în anii 2010-2022 au fost efectuate ample lucrãri de modernizare şi repus în funcţiune la 2 iulie 2022. Ecluza din comuna Uivar, judeţul Timiş (70 m lungime, 10 m lãţime, pescaj admis 1,50 m) este în stare bunã de funcţionare. În anii 2008-2010, cursul canalului Bega din perimetrul municipiului Timişoara a fost supus unor ample lucrãri de decolmatare, dragare şi ecologizare şi redat navigaţiei.