Cascade (R)

RĂCHIŢELE, cascadă situată în arealul satului Răchiţele din comuna Măgura, judeţul Cluj, pe pârâul Valea Seacă, afluent al pârâului Răchiţele, pe versantul de Est al masivului Vlădeasa din M-ţii Bihor, formată dintr-o succesiune de două pante abrupte, separate de două mici platforme, peste care vijeliosul pârâu se strecoară prin spaţiul îngust dintre stânci, având o cădere totală a apei de la 30 m înălţime. La baza treptei de sus s-a format o marmită (scobitură adâncă în rocă), cu diametrul de circa 10 m, din care apa se prăvăleşte dispersat pe panta a doua sub forma unui voal. Localnicii au atribuit acestei cascade numele “Vălul miresei” după o legendă tradiţională conform căreia

o mireasă a căzut de pe stâncile abrupte, moment în care vălul ei a rămas agăţat de stânci. În urma acestui accident nefericit, nuntaşii au plâns amarnic, din lacrimile lor luând naştere această cascadă”.

Cascada Vălul Miresei (Răchiţele)
Cascada Vălul Miresei (Răchiţele) (Credit: Shutterstock)