Braţe (S)

SULINA, braţul central al gurilor de vărsare ale Dunării (cel mai scurt şi mai drept), care se desprinde din braţul Tulcea la al doilea ceatal/ramificaţie (Ceatalul Sfântu Gheorghe) şi traversează partea mediană a Deltei Dunării, vărsându-se în Marea Neagră, la 900 m aval de oraşul Sulina. Lungimea: 71 km; lăţimea maximă: 250 m; adâncimea maximă: 18 m. În perioada 1880–1902, braţul Sulina a fost supus unor lucrări de canalizare, dragare şi rectificare (îndreptare) a cursului său foarte meandrat (braţul a fost scurtat de la 83,8 km la 71 km, iar coeficientul de sinuozitate a fost redus la 1,03), prin suprimarea coturilor care stânjeneau navigaţia, pentru asigurarea şi menţinerea unor adâncimi optime de navigaţie fluvio-maritimă (7–10 m). Toate aceste lucrări au fost efectuate după planurile şi sub coordonarea eminentului inginer englez Sir Charles Augustus Hartley. Prin acest braţ se scurg 16,9% din apele fluviului, cu un volum mediu de circa 700 m3/s şi o cantitate de aluviuni transportate de circa 5,8 milioane tone pe an. Este cel mai circulat braţ al fluviului Dunărea, cu un intens trafic fluvio-maritim de mărfuri şi călători. La 2 septembrie 1991, la Mila 30 + 170 m, a eşuat nava rusească de mărfuri „Rostok”, blocând transversal canalul Sulina şi îngreunând traficul. După mai multe încercări de scoatere a navei de sub apă şi de deblocare a canalului, situaţia a rămas nerezolvată, navigaţia în această zonă s-a desfăşurat greu, printr-o mică deviere a cursului care ocolea nava scufundată. În perioada 2004–2005, un consorţiu olandez a întreprins ample lucrări de degajare, reuşind ca la 9 decembrie 2005 canalul Sulina să fie complet eliberat de nava eşuată şi redat navigaţiei. Pe malul stâng al braţului Sulina se află Farul Vechi (13,70 m înălţime), construit în anii 1869-1870 şi scos din uz în anul 1920, azi declarat monument istoric. Braţul Sulina este cunoscut şi sub denumirea canalul Sulina.

Farul vechi de pe malul stâng al Canalului Sulina
Farul vechi de pe malul stâng al Canalului Sulina (6 octombrie 2022) (Photo by Marian Strinoiu on Unsplash)