Cascade (Ş)

ŞAPTE SCĂRI, CANIONUL ~ sau  CASCADELE ~, vale foarte îngustă şi adâncă, sub formă de defileu, de natură erozivă, săpată în calcare jurasice de pârâul Şapte Scări din masivul Piatra Mare şi alcătuită din şapte trepte, aflate la diferite înălţimi, peste care se prăvălesc apele pârâului Şapte Scări, formând cascade spectaculoase, dintre care cea mai înaltă are o cădere de 15 m. Acest canion, aflat la 1 050 m altitudine, are o lungime de 160 m şi o diferenţă de nivel de 58 m, fiind mărginit de pereţi stâncoşi de dimensiuni gigantice. Aici există o instalaţie de tirolină (alunecare pe cablu) de 2,1 km lungime, realizată în anul 2014, an în care au fost înlocuite cele şapte scări metalice vechi cu unele noi. Scările au înălţimi cuprinse între 2,5 şi 15 m. Canionul Şapte Scări este unul dintre cele mai spectaculoase obiective turistice din România şi poate fi accesat atât din localitatea componentă a oraşului Predeal, Timişu de Jos, cât şi din municipiul Săcele, jud. Braşov.

ŞERBOTA, cascadă situată în masivul Făgăraş, la 1 410 m alt., nu departe de cabana Negoiu, formată de apa pârâului Râul Mare care se prăvăleşte peste o succesiune de mici trepte pe o pantă cu înclinarea de circa 65 de grade, de la o înălţime de aproximativ 80 m şi o lăţime de circa 10 m.

ŞIPOTE, cascadă situată pe valea Arieşului, în M-ţii Trascău, în arealul com. Sălciua, jud. Alba, formată de un pârâu de 800 m lungime, care coboară pe o pantă abruptă cu o diferenţă de nivel de 270 m, respectiv de la 700 m la 430 m, şi se varsă în râul Arieş. Cursul pârâului prezintă pe lungimea lui mai multe cascade mici şi două cascade mai mari, căderea apei la cascada de jos fiind de circa 15 m. {ntregul traseu al cascadei, desfăşurat în trepte, străbate o zonă de tufuri calcaroase compacte, numite travertin.

ŞUŞARA, cascadă situată în cadrul Parcului Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa din M-ţii Locvei, pe valea pârâului cu acelaşi nume, la 3 km amonte de com. Sasca Montană, jud. Caraş-Severin. Cascada este formată din două trepte, prima cu o cădere a apei de circa 7 m, iar cea de-a doua de circa 9 m înălţime, pe o pantă foarte abruptă, aproape verticală.