Braţe (V)

VÂLCIU, braţ navigabil al Dunării, în cursul ei inf., situat în partea de V a Insulei Mari a Brăilei, între Dunăre (la V) şi braţul Măcin (la E). Lungime: 60 km. Se desprinde din apele Dunării şi ale braţului Măcin în aval de com. Giurgeni, curgând paralel şi în apropierea Dunării. Prin braţul V. se scurg c. 20% din apele fluviului.