Canale (L)

LITCOV, canal navigabil în partea central-sudică a Deltei Dunării, paralel (la S) cu braţul Sulina, care porneşte din stg. braţului Sfântu Gheorghe, de pe terit. satului Victoria (com. Nufăru, jud.  Tulcea), trece pe la S de lacul Gorgova, iar în dreptul japşei Cuibida se îndreaptă spre S, pe la E de lacul Isacov, ajungând în braţul Sfântu Gheorghe. Din cotul de la Cuibida, apele canalului Litcov se continuă cu cele ale canalului Caraorman. Lungime: 50 km. Cunoscut si cu numele Gura Litcov.