Cascade (M)

MOARA DRACULUI, cascadă formată de râul cu acelaşi nume, pe versantul de Vest al M-ţilor Vlădeasa din Carpaţii Occidentali, în apropierea staţiunii climaterice Stâna de Vale. Apa furioasă şi spumegândă a pârâului Moara Dracului se strecoară printre blocurile gigantice de stâncă, pe o lungime de circa 70 de metri şi o lăţime de circa 5 m, prăvălindu-se în mai multe trepte de la circa 25 m înălţime.

Cascada Moara Dracului (M-ţii Vlădeasa, Carpaţii Occidentali)
Cascada Moara Dracului (M-ţii Vlădeasa, Carpaţii Occidentali) (17 iunie 2022) (Photo by iuliu illes on Unsplash)

MOCERIŞ, cascadă situată în arealul satului Moceriş din comuna Lăpuşnicu Mare, judeţul Caraş-Severin, la poalele M-ţilor Aninei, formată de râul cu acelaşi nume, care străbate o zonă de calcare, de unde apele râului se prăvălesc peste pragurile stâncoase sub forma a trei trepte, dintre care cea mijlocie are căderea cea mai mare (circa 10 m). Declarată arie protejată.

MODAVIŢA sau MODĂVIŢA, cascadă situată în M-ţii Locva, în arealul satului Padina Matei, comuna Gârnic, judeţul Caraş-Severin, în Parcul Naţional Porţile de Fier, la 1,8 km amonte de cascada Burău Mare şi 9 km de oraşul Moldova Nouă, în mijlocul unei păduri de foioase, cu vegetaţie abundentă. Căderea apei, care se desfăşoară în mai multe trepte, însumează circa 20 m înălţime, curgând, mai întâi, sub forma unui şuvoi, după care apa se răsfiră în peste zece căderi subţirele de apă, asemănătoare cu cele de la cascada Bigăr, ca un evantai, peste umărul unei stânci. .