Cascade (M)

MOARA DRACULUI, cascadă formată de râul cu acelaşi nume, pe versantul de Vest al M-ţilor Vlădeasa din Carpaţii Occidentali, în apropierea staţiunii climaterice Stâna de Vale. Apa furioasă şi spumegândă a pârâului Moara Dracului se strecoară printre blocurile gigantice de stâncă, pe o lungime de c. 70 de metri şi o lăţime de c. 5 m, prăvălindu-se în mai multe trepte de la c. 25 m înălţime.

MOCERIŞ, cascadă situată în arealul satului Moceriş din com. Lăpuşnicu Mare, jud. Caraş-Severin, la poalele M-ţilor Aninei, formată de râul cu acelaşi nume, care străbate o zonă de calcare, de unde apele râului se prăvălesc peste pragurile stâncoase sub forma a trei trepte, dintre care cea mijlocie are căderea cea mai mare (c. 10 m). Declarată arie protejată.

MODAVIŢA sau MODĂVIŢA, cascadă situată în M-ţii Locva, în arealul satului Padina Matei, com. Gârnic, jud. Caraş-Severin, în Parcul Naţional Porţile de Fier, la 1,8 km amonte de cascada Burău Mare şi 9 km de oraşul Moldova Nouă, în mijlocul unei păduri de foioase, cu vegetaţie abundentă. Căderea apei, care se desfăşoară în mai multe trepte, care însumează circa 20 m înălţime, curgând, mai întâi, sub forma unui şuvoi, după care apa se răsfiră în peste zece căderi subţirele de apă, asemănătoare cu cele de la cascada Bigăr, ca un evantai, peste umărul unei stânci. .