Cascade (M)

MOARA DRACULUI, cascadă formată de râul cu acelaşi nume, pe versantul de V al M-ţilor Vlădeasa din Carpaţii Occidentali, în apropierea staţiunii climaterice Stâna de Vale. Apa furioasă şi spumegândă a pârâului Moara Dracului se strecoară printre blocurile gigantice de stâncă, pe o lungime de c. 70 de metri şi o lăţime de c. 5 m, prăvălindu-se în mai multe trepte de la c. 25 m înălţime.

MOCERIŞ, cascadă situată în arealul satului Moceriş din com. Lăpuşnicu Mare, jud. Caraş-Severin, la poalele M-ţilor Aninei, formată de râul cu acelaşi nume, care străbate o zonă de calcare, de unde apele râului se prăvălesc peste pragurile stâncoase sub forma a trei trepte, dintre care cea mijlocie are căderea cea mai mare (c. 10 m). Declarată arie protejată.