Cascade (P)

PIŞOAIA sau CASCADA DE LA VIDRA este situată în perimetrul satului Nemeşi din com. Vidra, jud. Alba, în cadrul rezervaţiei peisagistice Cascada Pişoaia, extinsă pe 2,5 ha. Cascada Pişoaia este formată de apele râului Arieşu Mic care se rostogolesc peste un prag stâncos format din calcare cristaline, paleozoice. Căderea şuvoiului de apă are loc de la 18 m înălţime şi firul apei se despleteşte pe c. 25 de metri lăţime peste abruptul stâncos. În apropierea cascadei se află punctul fosilifer Dealul cu melci (vezi com. Vidra, jud. Alba). Cascada Pişoaia mai este cunoscută şi sub numele de Cascada Miresii.

PRUNCEA, Cascada ~ → Cascada Caşoca.

CASCADA PUTNEI, cascadă situată în arealul com. Tulnici, jud. Vrancea, în apropierea satului Lepşa, la 70 km de municipiul Focşani, în cadrul Parcului Naţional Putna, extins pe 10 ha. După ce râul Putna primeşte pe afl. ei Tişiţa, apele lor unite şi învolburate se prăvălesc printre stâncile care le străjuiesc pe o lungime de 80 m, cu o diferenţă de nivel de 12 m, după care apele se “odihnesc” puţin într-un lac format la baza cascadei. Frumuseţea peisajului înconjurător, zbuciumul şi vuietul căderii apei de la 12 m înălţime, datorat debitului mare de apă (9 mc/sec.), viteza cu care se strecoară apa pe firul îngust al canalului de scurgere, fac din această cascadă unul dintre cele mai frecventate locuri de turişti. În aval de cascadă, la c. 200 m pe malul stâng, se află urmele vechii cascade, care a fost părăsită de apele râului Putna în timpurile geologice, ca urmare a mişcărilor geotectonice din această zonă. Atunci, apele râului Putna şi-au schimbat cursul spre dreapta, pe traseul actual al albiei de scurgere. Cascada Putnei, cunoscută şi sub numele de Săritoarea Putnei, a fost declarată rezervaţie naturală şi monument al naturii în anul 1973.