Cascade (S)

SĂRITOAREA PUTNEI →  Cascada Putnei, Capitolul Cascade (C).

SCHMIDL, numele sub care mai este cunoscută cascada Oşelu.