Cascade (O)

OBÂRŞIA IALOMIŢEI, cascadă situată în M-ţii Bucegi, la c. 2 000 m alt., în zona de izvor a râului Ialomiţa, pe o vale glaciară în cadrul căreia există două căldări glaciare, separate de un prag peste care se prăvăleşte apa de la c. 100 m înălţime. Cascada este străjuită de masivul Obârşiei (în partea stângă) şi de culmea Doamnei (în partea dreaptă), fiind printre cele mai mari cascade din România, alături de cascadele Caraiman şi Cailor.