Canale (D)

DRANOV, canal navigabil (pentru vase mici) care uneşte braţul Sfântu Gheorghe cu lacul Razim prin intermediul lacului omonim; 25 km.

DUNAVĂŢ, canal antropic, navigabil, în S Deltei Dunării, care traversează ostrovul Dranov, unind lacul Razim cu braţul Sfântu Gheorghe. Lungime: 25 km. Canalul a fost realizat la începutul sec. 20.