Canale (D)

DRANOV, canal navigabil (pentru vase mici) care uneşte braţul Sfântu Gheorghe al fluviului Dunărea cu lacul Razim prin intermediul lacului omonim. Lungimea: 25 km.

DUNAVĂŢ, canal antropic, navigabil, situat în partea de Sud a Deltei Dunării, care traversează ostrovul Dranov, unind lacul Razim cu braţul Sfântu Gheorghe. Lungimea: 25 km. Canalul a fost realizat la începutul secolului 20.