Braţe (B)

Borcea

Braţul Borcea este unul dintre braţele stâgi ale Dunării, în cursul ei inferior, pe teritoriul României, care se desprinde la 5 km amonte de municipiul Călăraşi şi se uneşte apoi cu „albia mamã”, la 6 km N de Hârşova. Are un curs meandrat pe o distanţã de 100 km, limitând, la V, Balta Ialomiţei. Navigabil pentru vase de mic tonaj. Dupã difluenţa din amonte de Călăraşi, Borcea are un debit redus (c. 10% din apele fl.), majoritatea vol. (c. 90%) dirijându-se pe braţul Dunărea Veche. Dupã ce Borcea primeşte aportul braţului intermediar Bala (sau Braţul Rãu), în aval de com. Unirea (jud. Călăraşi), care îl leagã cu Dunărea Veche, debitul creşte considerabil (c. 61%), iar albia se lãţeşte la 300–450 m. Din apele Borcea se alimenteazã marile sisteme de irigaţii de la Jegãlia (20 mii ha), Pietroiu – Ştefan cel Mare (80 mii ha), Gãlãţui–Călăraşi (54 mii ha) ş.a. Pe malul stg. al Borcea se aflã municipiile Călăraşi şi Feteşti. Braţul Borcea este traversat, la Feteşti, de douã poduri feroviare (unul construit de ing. Anghel Saligny în 1890–1895 şi altul realizat în 1985–1987) şi de un pod rutier (1985–1987) care asigurã legãturile între Muntenia şi Dobrogea pe o variantã mult scurtatã. Podul rutier de la Feteşti face parte integrantã din autostrada ce se construieşte între Bucureşti şi Constanţa.