Cascade (T)

TAMINA, cascadă situată în partea de SE a jud. Braşov, în perimetrele localităţilor Predeal, Timişu de Sus, Timişu de Jos şi Săcele, în cadrul masivului Piatra Mare, formată de apele pârâului Piatra Mică (afluent al râului Timişu Sec de Jos). Cascada Tamina este o succesiune de cinci cascade, extinse pe o lungime de circa 100 m, în cadrul canionului Tamina, unul dintre cele mai înguste canioane din România. Cea mai mare dintre cascade are o cădere a apei de aproximativ 10 m. Parcurgerea traseului prin canion şi pe deasupra cascadelor se face prin escaladarea unor scări metalice.  La 13 dec. 2007, cascada Tamina, împreună cu zona înconjurătoare, a fost declarată arie de protejare a biodiversităţii şi a menţinerii în stare de conservare favorabilă a florei şi faunei, precum şi a habitatelor aflate în arealul său, extinsă pe o suprafaţă de 4,3 ha. Cascada Tamina este accesibilă din gara feroviară Timişu de Jos.

TOPLIŢA, Cascada ~   →  municipiul Topliţa.