Cascade (T)

TAMINA, cascadă situată în partea de Sud Est a judeţului Braşov, în perimetrele localităţilor Predeal, Timişu de Sus, Timişu de Jos şi Săcele, în cadrul masivului Piatra Mare, la 1 100 m altitudine, formată de apele pârâului Piatra Mică (afluent al râului Timişu Sec de Jos). Cascada Tamina este o succesiune de cinci cascade, extinse pe o lungime de circa 100 m, în cadrul canionului Tamina, unul dintre cele mai înguste canioane din România. Cea mai mare dintre cascade are o cădere a apei de aproximativ 10 m. Parcurgerea traseului prin canion şi pe deasupra cascadelor se face prin escaladarea unor scări metalice. La 13 decembrie 2007, cascada Tamina, împreună cu zona înconjurătoare, a fost declarată arie de protejare a biodiversităţii şi a menţinerii în stare de conservare favorabilă a florei şi faunei, precum şi a habitatelor aflate în arealul său, extinsă pe o suprafaţă de 4,3 ha. Cascada Tamina este accesibilă din gara feroviară Timişu de Jos.

TOPLIŢA, Cascada ~  →  municipiul Topliţa.