Cascade (D)

DURUITOAREA, cascadă în două trepte, situată pe versantul de NV al masivului Ceahlău, la 1 200 m alt. Prima treaptă are înălţimea de 20 m, cea totală fiind de 30 m. Obiectiv turistic în apropiere de staţiunea Durău.