Lagune (T)

TUZLA, lagună cu apă sărată, situată în SV complexului lagunar Razim, în arealul com. Istria şi Săcele (jud. Constanţa), anexă a lacului Sinoie. Supr.: 10,5 km2; lăţimea max.: 3 km; vol.: 9,3 mil. m3; ad. max.: 1 m. Deşi în laguna Tuzla se varsă râul Nuntaşi, apele ei au o mare concentraţie de săruri (30–40 g/l). Pe fundul lagunei există un strat de nămol cu calităţi terapeutice. Laguna Tuzla este cunoscută în literatura de specialitate şi sub denumirea de Nuntaşi–Tuzla.