Limane (I)

ISTRIA, liman fluvio-maritim, cu apă sărată, pe ţărmul românesc al Mării Negre, la V de lacul Sinoie, pe terit. com. Istria. Supr.: 5,6 km2.