Limane (S)

SINOIE, liman marin (fost golf de mare), situat în partea de Est a provinciei istorice Dobrogea din regiunea de Sud Est a României, pe teritoriul judeţului Constanţa, în cadrul complexului lagunar Razim. Suprafaţa: 171,5 km2; adâncimea maximă: 1,60 m; volumul: 210,7 milioane m3. Despărţit de lacurile Zmeica şi Goloviţa prin Grindul Lupilor, care barează alimentarea lui cu ape dulci aduse în lacul Razim de canalele Dranov şi Dunavăţ din braţul Sfântu Gheorghe al fluviului Dunărea. Din această cauză, lacul Sinoie prezintă o concentraţie mai mare de săruri (16–18 g/l). Lacul Sinoie are legătură cu Marea Neagră prin intermediul gurii Periboina din Grindul Chituc, fapt care-i măreşte gradul de salinitate. Pe malul de Sud Vest al lacului Sinoie se află ruinele cetăţii antice Histria.

SNAGOV, Limanul fluvial ~ → Lacul Snagov.

STRACHINA, liman fluvial situat în partea de Est a Câmpiei Bărăganului, pe stânga cursului inferior al râului Ialomiţa, în arealul localităţilor Mihail Kogălniceanu, Valea Ciorii, Bucu şi Ţăndărei. Suprafaţa: 10,50 km2. Lungimea: 9,5 km; lăţimea maximă: 1,5 km; adâncimea maximă: 3 m. Bază piscicolă. În lacul Strachina se varsă râul Strachina (25 km lungime). Limanul fluvial Strachina a fost declarat rezervaţie avifaunistică şi arie protejată de interes naţional (la 30 octombrie 2007), cu numeroase păsări sedentare, migratoare şi de pasaj, unele foarte rare şi ocrotite de lege, printre care egreta mare (Egretta alba), egreta mică (Egretta garzetta), barza albă (Ciconia ciconia), barza neagră (Ciconia nigra), stârcul galben (Ardeola ralloiodes), stârcul roşu (Ardea purpurea), privighetoarea-de-baltă (Acrocephalus melanopogon), acvila ţipătoare mică (Clanga pomarina), vulturul pescar sau uliul pescar (Pandion haliaetus) ş.a.