Tinoave (Ş)

ŞARU DORNEI, Tinovu ~, mlaştină oligotrofă (săracă în substanţe nutritive) situată în zona de Nord-Nord Est a României, în provincia istorică Bucovina, în perimetrul comunei Şaru Dornei, judeţul Suceava, în Depresiunea Dornelor, la poalele de Nord ale M-ţilor Căliman şi cele de Nord Vest ale M-ţilor Bistriţei, la 1 100 m altitudine, pe râul Neagra Şarului, la 10 km Sud-Sud Est de municipiul Vatra Dornei. De fapt, această mlaştină este o turbărie, extinsă pe o suprafaţă de 38 ha, acoperită cu o pătură compactă şi groasă de muşchi de turbă, între care se remarcă o specie de relict glaciar, numită Sphagnum wulfianum, alături de care mai vegetează şi o altă plantă relict glaciar – curechiul de munte (Ligularia sibirica), precum şi diverse plante higrofite (iubitoare de umezeală), printre care o specie rară de rogoz (Carex loliacea), roua-cerului (Dorsera rotundifolia) – plantă carnivoră, bumbăcariţa (Eryoforum vaginatum), merişorul (Vaccinium vitis-idaea), creţusca sau barba caprei (Filipendula ulmaria) ş.a. Vegetaţia lemnoasă este reprezentată prin exemplare falnice de pini (Pinus Sylvestris), brazi (Abies alba), molizi (Picea abies), mesteceni (Betula pendula) ş.a.