Mănăstirea Măineşti

Mănăstirea de maici Măineşti se află în arealul fostului sat Măineşti, azi înglobat în oraşul Balş, judeţul Olt, pe valea râului Olteţ, la 2 km Sud de oraşul Balş. Iniţial a fost întemeiat un schit, cu o biserică din lemn şi nuiele, cu hramul „Sfinţii Voievozi”, construită prin osârdia lui Matei Bârzeanu, în anii 1742–1743. În anul 1745, ctitorul a închinat acest schit, ca metoc, Episcopiei Râmnicului. După circa 60 de ani, biserica din lemn a căzut în paragină, pe locul ei fiind construită o biserică de cărămidă, în perioada 1805–1809, prin strădania şi pe cheltuiala postelnicilor Nicolae Popa şi Nicolae Măinescu, ajutaţi de Ioanichie Preda, noua biserică primind hramul „Sfântul Nicolae”. Biserica a fost pictată în frescă şi tempera, în anii 1810–1812. În anul 1926, biserica schitului a fost închisă pentru cultul public, fiind redeschisă în 1941, când s-au făcut mici reparaţii. După câţiva ani, biserica a început să se ruineze, renovându-se abia în 1979. Schitul s-a reînfiinţat cu regim de mănăstire în 1996, moment în care biserica a mai primit şi un al doilea hram „Acoperământul Maicii Domnului”.