Mănăstirea Petru Vodă

Mănăstirea Petru Vodă se află în Poiana Haşca din M-ţii Stânişoara (Carpaţii Orientali), la 615 m altitudine, înconjurată de versantele împădurite cu brazi, în perimetrul satului Petru Vodă (numit Gălbezeni până la 1 ianuarie 1965, apoi Văleni în perioada 1 ianuarie 1965 – 17 februarie 1968 şi Petru Vodă din 17 februarie 1968) din comuna Poiana Teiului, judeţul Neamţ. Mănăstirea Petru Vodă a fost înfiinţată în anul 1991 prin osârdia arhimandritului Iustin Pârvu. Biserica mănăstirii Petru Vodă, cu hramul “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, a fost construită din bârne de lemn pe fundaţie de beton, în anii 1991-1992, şi pictată în tempera, în stil bizantin, atât în interior, cât şi în exterior de către Mihai Gabor, în perioada 1994-2000. Biserica este prevăzută cu un pridvor închis, iar catapeteasma a fost construită din lemn de stejar de către Pantelimon Peiu din oraşul Târgu-Neamţ. În cadrul complexului monahal funcţionează un azil de bătrâni. În cimitirul mănăstirii se află mormântul preotului Gheorghe Calciu-Dumitreasa (n. 23 noiembrie 1925 – m. 21 noiembrie 2006), cel al poetului Radu Gyr (n. 2 martie 1905 – m. 29 aprilie 1976) şi cel al duhovnicului Iustin Pârvu (n. 10 februarie 1918 – m. 16 iunie 2013), ctitor şi fost stareţ al acestei mănăstiri