Mănăstirea Sinaia

Mănăstirea Sinaia, cu biserica veche avand hramul “Adormirea Maicii Domnului” (15 m lungime si 6 m latime), construită in anii 1690-1695 din initiativa si pe cheltuiala marelui spatar Mihai Cantacuzino (fiul postelnicului Constantin Cantacuzino si fratele domnului }erban Cantacuzino), dupa modelul mănăstirii “Sfanta Ecaterina” de pe muntele Sinai, pe care o vizitase anterior. Biserica “Adormirea Maicii Domnului’ a fost pictată initial de renumitul zugrav Parvu Mutu dar, dupa devastarea mănăstirii in 1784 si părăsirea ei timp de cativa ani, a fost reparată si repictată in anii 1792-1795 sub domnia lui  Alexandru Moruzi. Biserica “Adormirea Maicii Domnului” a fost supusă unor lucrări de consolidare si spălare a picturilor in anii 1993-1996. Alături de chiliile construite la adapostul unor ziduri incojurătoare inalte, se afla biserica-paraclis, datand din aceeasi perioada (1690-1695) si refacută in 1792, sub stăretia monahului Damaschin; Biserica noua a mănăstirii Sinaia, cu hramul “Sfanta Treime”, este o constructie elegantă, incepută in 1842 de staretul Ioasaf si terminată, impreună cu chiliile, in 1846 de staretul Paisie. Intre 1893 si 1903, biserica “Sfanta Treime” si chiliile adiacente au fost restaurate sub coordonarea arhitectului francez Emilé André Lecomte du Noüy, pe cheltuiala Eforiei Spitalelor din Bucuresti, realizandu-se o sinteză de elemente stilistice moldovenesti si muntenesti. Atunci s-a efectuat si ornamentatia exterioara cu ceramică policromă, smăltuită, si s-au executat picturile murale interioare, in stil neobizantin, de către danezul Aage Exner. In pronaos, alături de portretele unor sfinti, se afla portretul regelui Carol I si cel al reginei Elisabeta impreună cu unica lor fiică, Maria, care a murit copil. Clopotnita mănăstirii a fost construita in 1892. Mănăstirea Sinaia posedă un muzeu de arta religioasa, infiintat in 1895, fiind primul de acest fel din Romania, care functionează si in prezent. La mănăstirea Sinaia se afla cavoul omului politic Dumitru  (Take) Ionescu; Biserica “Sfantul Ilie” a fost zidită din caramida intre 26 septembrie 1933 si 1939, prin osardia preotului Vasile Haisan, dupa planurile arhitectului Paul Smarandescu si pictata  in fresca, tempera si ulei in anii 1938-1939 de Nina Arbore. Picturile murale au fost restaurate in 1983 de Cristian Samoilă si in anii 2002-2003 de pictorul bisericesc Tanase Mocanescu. Catapeteasma este construită din zid si pictată in frescă. Biserica are doua turle, din care una este clopotnita. In cimitirul orasului Sinaia isi doarme somnul de veci tăranul Gheorghe Cartan (1849-1911), cunoscut sub numele de Badea Cartan, care in 1899 a calatorit pe jos pana la Roma pentru a vedea Columna lui Traian, pe care sunt imortalizate figurile geto-dacilor ce au luptat impotriva legiunilor romane in anii 101-102 si 105-106, precum si pentru a se interesa despre alte mărturii referitoare la originea latină a poporului roman. După ce Badea Cartan dormise o noapte la baza Columnei, a doua zi de dimineată, ziaristii publicau in cotidianele lor faptul ca “a coborat un dac de pe Columnă”. La intoarcerea in tara, Badea Cartan a declarat: “am plecat la Roma ca roman si m-am intors dac”; Castelul Peles a fost construit in mai multe etape, respectiv intre 1873 si 1883 si intre 1896 si 1914, in stilul Renasterii germane, după planurile arhitectului vienez Wilhelm von Doderer si ale celui german Johannes Schultz din Lemberg (azi Lvov), cu transformari si adaugiri gotice efectuate de arhitectul ceh Karel Zdenek Liman in anii 1896-1914.Castelul este compus din 160 de camera si este dominat de un turn central, inalt de 66 m. De la inaugurare si pana la 30 decembrie 1947 (cand a fost abolita monarhia in Romania), castelul a fost resedinta regala de vara, iar dupa aceea a fost destinat unui muzeu cu colectii de picturi, sculpturi, armuri, covoare, mobila, tapiserii, portelanuri etc. Colectia de arme cuprinde peste 4 000 de piese datand din secolele 15-19. In imediata apropiere a castelului Peles se afla Castelul Pelisor, destinat initial printului Ferdinand I  (mostenitorul la tron al regelui Carol I) si sotiei acestuia, printesa Maria. Castelul Pelisor a fost construit in perioada 1899-1903, in stil vienez, dupa planurile arhitectului ceh Karel Zdenek Liman pe cheltuiala regelui Carol I. Castelul Pelisor are 99 de camere ce poarta amprenta reginei Maria in ceea ce priveste decorarile interioare. In prezent, castelul Pelisor este amenajat ca muzeu. Castelele Peles si Pelisor au fost retrocedate fostului rege al Romaniei, Mihai I, la 20 martie 2007, iar ulterior, acesta a facut o oferta statului roman, de răscumparare a acestor castele, suma platită de statul roman (circa 30 de milioane de euro) fiind stabilită in urma unei evaluari facute de o comisie de audit, prin negociere; Cladirea Cazinoului a fost construită in anii 1912-1913 dupa planurile arhitectului Petre Antonescu; Cladirea Garii regale a fost construită in 1870, iar cea pentru calatori in 1911; Cladirea Hotelului “Palace” a fost construită in anii 1911-1912. La baza versantului de Vest al Culmii Tufa din masivul Cumpatul exista o rezervatie complexa, cunoscută sub numele de Aninisul de la Sinaia, cu o suprafata de 1,4 ha, in care este ocrotit palcul de padure de foioase in cadrul căruia aninul (Alnus incana) are o frecventa mare. In afara de anin se mai intalnesc paltinul si carpenul, arbusti ca păducelul, socul si macesul si numeroase plante ierboase (sanzienele, vioreaua, floarea-pastelui, piciorul-cocosului, crinul de padure s.a.). In zona centrală a orasului Sinaia exista un frumos parc natural, amenajat in anul 1881.