Schitul Cetățuia

Situat în comuna Tisău, judeţul Buzău, pe vârful Dealului Ciolanu, schitul Cetăţuia, de călugariţe, este o ctitorie călugărească de la mijlocul secolului 19, cu biserica „Schimbarea la Faţă”, construită în anii 1845-1862, prin osârdia călugărului Iosif de la mănăstirea Ciolanu, cu ajutorul episcopului Filotei al Episcopiei Buzăului şi al mai multor creştini filantropi. Biserica a fost pictată în anul 1868. Paraclisul schitului, cu hramul „Naşterea Maicii Domnului”, a fost construit în anii 2003-2007 prin strădania monahiei Eftimia Botezatu, pe cheltuiala mai multor donaţii făcute de creştini şi de unele instituţii, şi sfinţit la 6 august 2009. În perioada 1952-2003, activitatea schitului a fost întreruptă, fiind reluată în anul 2003 de două măicuţe. În curtea schitului există o cruce din piatră ridicată în anul 1849 de călugărul Iosif.