Rezervaţii (M)

MILEA-VIFORÂTA, Rezervaţia naturală forestieră şi peisagistică ~ → Masivul Penteleu.

MOHOŞ, Rezervaţia floristică ~ → Mohoş, Tinovul ~ .