Staţiuni balneoclimaterice (Z)

ZIZIN, staţiune balneoclimaterică aparţinând com. Tărlungeni, jud. Braşov, situată în partea de E a Depr. Braşov, la poalele de NV ale masivului Ciucaş, la 609 m alt., pe pârâul Zizin, la 12 km E de municipiul Braşov. Climat de depresiune intramontană, tonic, şi izv. cu ape minerale carbogazoase, bicarbonatate, clorurosodice, calcice, slab feruginoase, hipotone, indicate în tratamentul afecţiunilor hepato-biliare, ale căilor urinare, tubului digestiv (colecistite cronice, gastrite) etc. Staţie de îmbuteliere a apelor minerale.