Pasuri (U)

URDELE, pas de înălţime în partea de E a M-ţilor Parâng, situat la 1 950 m alt., la poalele vârfului omonim, la NV de obârşia Pârâului Galbenu. Prin acest pas trece şoseaua transalpină Novaci–Oaşa– Sebeş, care face legătura între Oltenia şi Transilvania.

UZ, pas de înălţime în partea de E a Carpaţilor Orientali, în zona de izvor a râului Uz (afl. dr. al Trotuşului, în lungime totală de 46 km), între M-ţii Ciuc (la NV) şi Nemira (la SE), la 1 085 m alt. Străbătut de o şosea nemodernizată care asigură legătura între Moldova şi Transilvania, respectiv între municipiile Oneşti (via Dărmăneşti) şi Miercurea-Ciuc.