Pasuri (U)

URDELE, pas de înălţime în partea de Est a M-ţilor Parâng, situat la 2 145 m alt., la poalele vârfului omonim (2 228 m alt.), la Nord Vest de obârşia Pârâului Galbenu. Prin acest pas trece şoseaua transalpină Novaci–Oaşa– Sebeş, care face legătura între Oltenia şi Transilvania. Urdele este pasul (trecătoarea) situat la cea mai înaltă altitudine din România.

UZ, pas de înălţime în partea de Est a Carpaţilor Orientali, în zona de izvor a râului Uz (afl. dr. al Trotuşului, în lungime totală de 46 km), între M-ţii Ciuc (la NV) şi Nemira (la SE), la 1 085 m alt. Străbătut de o şosea nemodernizată care asigură legătura între Moldova şi Transilvania, respectiv între municipiile Oneşti (via Dărmăneşti) şi Miercurea-Ciuc.