Pasuri (U)

URDELE, pas de înălţime în partea de Est a M-ţilor Parâng, situat la 2 145 m altitudine, la poalele vârfului omonim (2 228 m altitudine), la Nord Vest de obârşia râului Pârâu Galben. Prin acest pas trece şoseaua transalpină Novaci–Oaşa– Sebeş, care face legătura dintre provinciile istorice Oltenia şi Transilvania. Urdele este pasul (trecătoarea) situat la cea mai înaltă altitudine din România.

UZ, pas de înălţime în partea de Est a Carpaţilor Orientali, în zona de izvor a râului Uz (afluent drept al râului Trotuş, în lungime totală de 46 km), între M-ţii Ciuc (la Nord Vest) şi Nemira (la Sud Est), la 1 085 m altitudine. Străbătut de o şosea nemodernizată care asigură legătura dintre provinciile istorice Moldova şi Transilvania, respectiv dintre municipiile Oneşti (via Dărmăneşti) şi Miercurea-Ciuc.