Limane (B)

BABADAG, liman fluvio-maritim, situat pe teritoriul judeţului Tulcea, la Nord Est de Podişul Babadag şi la Vest de lacul Razim. Suprafaţa: 24,7 km2; lungimea: 8,8 km; lăţimea maximă: 3,4 km; adâncimea maximă: 3,5 m. Bazã piscicolã.

BALTA ALBĂ, liman fluvial situat în partea de Nord Est Câmpiei Române, pe stânga cursului inferior al râului Buzău, pe teritoriul judeţului Buzău. Suprafaţa: 1 012 ha; adâncimea maximă: 4 m; lungimea: 6,5 km; lăţimea maximă: 2,5 km; volumul: 5,1 milioane m3. Conţine apã salmastră (101 g/litru) şi importante rezerve de nămol sapropelic (2,45 milioane m3). Declarat rezervaţie naturală.

BALTA AMARĂ, liman fluvial cu apă dulce, situat în partea de Nord Est a Câmpiei Române, pe stânga cursului inferior al râului Buzău, pe teritoriul judeţului Buzău. Suprafaţa: 600 ha; volumul: 3,6 milioane m3. Limanul mai este cunoscut şi sub numele de Amara. Declarat rezervaţie naturală.

BUGEAC, numele sub care mai este cunoscut limanul fluvial Gârliţa.