Mănăstirea Orata

Istoria lãcaşului monahal Orata nu se mãsoarã în veacuri, ci doar în câteva decenii, dar are în schimb un subiect de roman, o poveste realã, pe cât  de interesantã pe atât de impresionantã. Era prin anul 1935, când Traian Pomohaci, un ţãran tânãr, de numai 35 de ani, drept-credincios, harnic şi dârz, din satul Botuş, comuna Fundu Moldovei, judeţul Suceava, şi-a pierdut soţia, Reveca, pe care o iubea ca nimeni altul, ramânând fãrã sprijin sã aibe grijã de cei nouã copii ai lor. Aceastã grea loviturã l-a întãrit pe Traian în credinţa în Dumnezeu şi nu a avut linişte pânã când nu a construit, prin propria-i ostenealã şi cheltuialã (având, totuşi, şi ceva ajutoare materiale de la consãtenii lui) o bisericã din lemn în amintirea soţiei sale iubite, bisericã în jurul cãreia urma sã se întemeieze un schit de cãlugãri. Aşa se face cã, dupã 13 ani de zbucium şi strãdanie, la 15 octombrie 1948 a fost sfinţit locul (pe terenul pe care acesta îl avea ca moştenire de la pãrinţii sãi), la poalele dealului Orata, pe care urma sã înceapã construirea bisericii din lemn. Abia în vara anului 1950, meşterii din satul Botuş, împreunã cu Traian Pomohaci – cel care avea sã devinã ctitorul acestei biserici, au pornit lucrul spre a înfãptui o dorinţã arzãtoare – aceea de a închina un lãcaş sfânt, plãcut lui Dumnezeu. Toţi cei care au constribuit la ridicare acestei biserici, cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”, au muncit numai în zilele de post, iar hrana lor a fost tot numai de post. Dupã patru ani de muncã, nu lipsitã de greutãţi, biserica a fost terminatã şi sfinţitã la 26 septembrie 1954, când s-a pus şi bazele unui schit de cãlugãri. Biserica “Adormirea Maicii Domnului” are o turlã semeaţã, înconjuratã de alte patru turle mai mici. Bucuria acestei împliniri, pe care Dumnezeu a binecuvântat-o, nu a durat mult timp, cãci în anul 1959, autoritãţile comunisto-ateiste au emis decretul 510 care prevedea desfiinţarea a nenumãrate mânãstiri şi schituri, printre care şi schitul Orata, cãlugãrii fiind nevoiţi sã plece pe la alte mănăstiri, iar chiliile şi dependinţele au fost demolate. Biserica a rãmas sã funcţioneze ca bisericã de mir. Între 6 iulie 1977 şi 8 iulie 1982 biserica a fost pictatã la interior, în ulei, de cãtre Vasile Bârgovan. Dupã prãbuşirea regimului comunist în România, în decembrie 1989,schitul Orata a fost reînfiinţat în 1990, aici stabilindu-se trei cãlugãri, având ca stareţ pe preotul cãlugãr Grigore. În acelaşi an (1990), ctitorul acestei biserici, Traian Pomohaci a fost cãlugãrit la acest schit, la cererea lui, la scurt timp dupã aceea, dupã o grea suferinţã acesta a murit cu sufletul împãcat cã şi-a vãzut dorinţa împlinitã. Pe crucea lui Traian Pomohaci stã scris: ‘a trãit 90 de ani, a avut 9 copii şi a murit în 1990”. În perioda când a fost stareţ preotul cãlugãr Grigore (1990-1994) au fost construite, prin strãdania sa, o capelã-paraclis pentru slujbele de iarnã, precum şi mai multe chilii. În 1994, schitul de cãlugãri Orata a fost transformat în mănăstire de maici în care 10 cãlugãriţe duc o viaţã de obşte. În biserica mânãstirii Orata se pãstrteazã o Icoanã a Maicii Domnului, considerată de credinciosi fãcãtoare de minuni. În cadrul Mănăstirii Orata funcţioneazã un atelier de cusãturi în care se confecţioneazã epitafe, veşminte preoţeşti, patrafire, feloane ş.a.