Staţiuni balneoclimaterice (J)

JIGODIN-BĂI, staţiune balneoclimaterică sezonieră, de interes local, situată în arealul municipiului Miercurea-Ciuc (la 2 km S de oraş), în Depr. Ciuc, la 654 m alt., la poalele M-ţilor Harghita, pe dr. râului Olt. Climă de depresiune intramontană, cu veri răcoroase (temp. medie a lunii iul. este 17°C) şi ierni friguroase (în ian. temp. medie sub –6°C) şi precipitaţii moderate (700 mm anual). Factorii naturali de cură sunt climatul tonic-stimulant şi izv. cu ape minerale carbogazoase indicate pentru tratarea afecţiunilor cardiovasculare (hipertensiune arterială, varice), ale tubului digestiv (gastrite cronice hipoacide) etc.

JUPITER, staţiune balneoclimaterică estivală, de interes general, situată în extremitatea de SE a României (jud. Constanţa), pe ţărmul Mării Negre, la 5 km N de municipiul Mangalia, de care aparţine din punct de vedere ad-tiv. Staţiunea a intrat în circuitul turistic la începutul anilor ’70 ai sec. 20, cu numeroase hoteluri, restaurante, baruri de zi şi de noapte, camping, terenuri de sport, bowling etc. În lunile de vară cerul este mai mult senin, Soarele strălucind 10–12 ore pe zi. Temp. medie anuală este de 11°C (în iul. temp. medii peste 22°C, iar în ian. 0°C). Precipitaţii reduse (400 mm anual). Factorii naturali de cură sunt apa Mării Negre, clorurată, sulfatată, sodică, magneziană, şi climatul maritim, bogat în aerosoli salini. Plaje mari, cu nisip fin, amenajate pentru helioterapie şi talazoterapie. Staţiunea este indicată atât pentru odihnă şi cură heliomarină în vacanţele de vară, cât şi pentru tratament curativ (hipotiroidism, limfatism, anemii secundare, stări de debilitate, decalcefieri, unele dermatoze etc.). Numeroase posibilităţi de distracţii, de practicare a sporturilor nautice, excursii interne şi externe, agrement etc.

Hotel Olimpic (staţiunea Jupiter, jud. Constanţa)
Hotel Olimpic (staţiunea Jupiter, jud. Constanţa) (Photo by Vlad Bucur on Unsplash)