Staţiuni balneoclimaterice (O)

OCNA DEJULUI, cartier al municipiului Dej (jud. Cluj), staţiune balneoclimaterică sezonieră, de interes local, situată în partea de NE a Dealurilor Dejului, la 320– 350 m alt., la 4 km SV de centrul municipiului Dej şi 62 km N-NE de Cluj-Napoca. Climat de dealuri, sedativ, cu veri plăcute (în iul. temp. medie 20°C) şi ierni reci (temp. medie în ian. –4°C). Temp. medie anuală este de c. 8°C, iar precipitaţiile însumează c. 650 mm anual. Staţiunea dispune de ape minerale clorurate, sodice, de mare concentraţie (260 g/l), slab sulfatate, provenite dintrun lac cantonat într-o veche salină, indicate pentru tratarea unor deficienţe ale aparatului locomotor (devieri ale coloanei vertebrale, hiperlaxitate şi instabilitate capsulo-ligamentară şi musculo-articulară), a unor afecţiuni ORL de natură microbiană sau virotică, a unor stări prepuberale la copii etc.

OCNA SIBIULUI → oraşul Ocna Sibiului.

OCNELE MARI → oraşul Ocnele Mari.

OLIMP, staţiune balneoclimaterică estivală, de interes general, situată în jud. Constanţa, într-o zonă relativ bogată în vegetaţie, pe ţărmul Mării Negre, la 7 km N de municipiul Mangalia, căruia îi aparţine din punct de vedere ad-tiv. Este o staţiune modernă, intrată în circuitul turistic în anul 1972, formată dintr-un ansamblu arhitectonic ultramodern, cu hoteluri elegante, unele purtând numele unor vechi provincii istorice româneşti (Banat, Maramureş, Transilvania, Oltenia, Muntenia, Moldova, Dobrogea). Climat maritim, cu veri călduroase (în iul. temp. medii peste 22°C) şi mai mult senine (durata de strălucire a Soarelui este de 10–12 ore pe zi) şi ierni blânde, cu zăpadă puţină (în ian. medii de 0°C). Temp. medie anuală este de 11,2°C, iar precipitaţiile medii însumează sub 400 mm anual. Factorii naturali de cură sunt climatul maritim, bogat în aerosoli salini, şi apa Mării Negre, clorurată, sulfatată, sodică, magneziană, hipotonă (mineralizarea 15,5‰). Staţiunea se află pe o faleză înaltă, la 20–30 m alt., la baza căreia sunt amenajate plaje mici, cu nisip fin, smulse mării prin crearea unor mici golfuri artificiale. Staţiunea este indicată atât pentru cură heliomarină în timpul vacanţelor de vară, cât şi pentru tratarea unor afecţiuni reumatismale degenerative, inflamatorii şi abarticulare, afecţiuni posttraumatice, boli neurologice periferice, ginecologice, endocrine, dermatologice, respiratorii etc.

Complex Amfiteatru Panoramic Belvedere (stațiunea Olimp, Marea Neagră)
Complex Amfiteatru Panoramic Belvedere (stațiunea Olimp, Marea Neagră) (Credit: Cristina Pitrop)