Limane (M)

MANGALIA, liman maritim în SE Pod. Dobrogei de Sud, pe ţărmul Mării Negre, la SV de municipiul cu acelaşi nume. Supr.: 2,61 km2. Lungime: 9,5 km; lăţime medie: 300 m; ad. max.: 13 m; vol.: 15,7 mil. m3. În el se varsă Valea Albeşti. Pe malurile lui se găsesc numeroase izv. cu ape sulfuroase mezotermale (21–28°C), cunoscute din timpul stăpânirii romane.

MOSTIŞTEA, Iezerul Mostiştei, liman fluviatil pe cursul inferior al râului Mostiştea, în Câmpia Mostiştei, extins în arealele satului Boşneagu (com. Dorobanţu, jud. Călăraşi), comunelor Mânăstirea şi Iepureşti (jud, Giurgiu), comunei Chirnogi (jud. Călăraşi), satelor Făurei (com. Ulmu, jud. Călăraşi), Curăteşti (com. Frăsinet, jud. Călăraşi), Siliştea, Vlădiceasca şi Valea Argovei (com. Valea Argovei, jud. Călăraşi). Supr.: 18,6 km2; vol.: 160 mil. m3 (volum rezultat din lucrările de amenajare pentru irigaţii). Folosit pentru piscicultură (crap, somn, ştiucă, plătică, lin, caras, caracudă ş.a.) şi irigaţii.

Iezerul Mostiştea (jud. Călăraşi)
Iezerul Mostiştei (jud. Călăraşi) (Credit: Andreea Ghinea)