Limane (M)

MANGALIA, liman maritim în partea de Sud Est Podişului Dobrogei de Sud, pe ţărmul Mării Negre, la Sud Vest de municipiul Mangalia. Suprafaţa: 2,61 km2. Lungimea: 9,5 km; lăţimea medie: 300 m; adâncimea maximă: 13 m; volumul: 15,7 milioane m3. În el se varsă Valea Albeşti. Pe malurile lui se găsesc numeroase izvoare cu ape sulfuroase, mezotermale (21–28°C), cunoscute din timpul stăpânirii romane.

MOSTIŞTEA, Iezerul Mostiştei, liman fluvial pe cursul inferior al râului Mostiştea, în Câmpia Mostiştei, extins în arealul satului Boşneagu, comuna Dorobanţu, judeţul Călăraşi, şi în cel al comunelor Mânăstirea şi Iepureşti, judeţul Giurgiu, al comunei Chirnogi, judeţul Călăraşi, al satelor Făurei, comuna Ulmu, judeţul Călăraşi, Curăteşti, comuna Frăsinet, judeţul Călăraşi, Siliştea, Vlădiceasca şi Valea Argovei, comuna Valea Argovei, judeţul Călăraşi. Suprafaţa: 18,6 km2; volumul: 160 milioane m3 (volum rezultat din lucrările de amenajare pentru irigaţii). Folosit pentru piscicultură (crap, somn, ştiucă, plătică, lin, caras, caracudă ş.a.) şi irigaţii.

Iezerul Mostiştea (jud. Călăraşi)
Vedere parţială asupra Iezerului Mostiştei, judeţul Călăraşi (Credit: Andreea Ghinea)