Vârfuri (C)

CAPRA, vârf în partea central-vestică a M-ţilor Făgăraş, înãlţându-se din creasta principalã a acestora pânã la 2 417 m altitudine.

CARAIMAN, vârf în masivul cu acelaşi nume. Altitudinea maximã: 2 384 m (→ masivul Caraiman).

CĂRĂTNĂU, vârf în culmea deluroasă Blăjani din Subcarpaţii Vrancei, reprezentând altitudinea maximã a Dealului Blăjani (633 m).

CĂRPINIŞ,  vârf în M-ţii Bodoc, constituind altitudinea maximã a acestora (1 241 m).

CĂRUNTA, vârf în culmea deluroasă Pietricica, reprezentând altitudinea maximã a acesteia (717 m).

CÂRJELARI, vârf în Podişul Babadag, constituind altitudinea maximã a acestuia (402 m).

CIORTEA, vârf în M-ţii Făgăraş, la Vest de vârful Negoiu, alcãtuit din şisturi cristaline. Altitudinea: 2 426 m. Pãşuni alpine. De la poalele lui izvorăsc râurile Porumbacu, Avrig, Boia Mică şi Boia Mare.

CIUCAŞ, vârf în masivul cu acelaşi nume (Carpaţii Orientali), alcãtuit din gresii, concglomerate, calcare, constituind altitudinea maximã a acestuia (1 954 m). La poalele acestui vârf se aflã cabana Ciucaş, la 1 595 m altitudine, recent restauratã şi modernizatã.

Vârful Ciucaş (Masivul muntos Ciucaş)
Vârful Ciucaş (Masivul muntos Ciucaş) (Credit: Shutterstock)

CORHANU MARE, vârf în M-ţii Locva, constituind altitudinea maximã a acestora (735 m).

COŞTILA, vârf pe versantul prahovean al masivului Bucegi, la Nord Vest de oraşul Buşteni, alcãtuit din conglomerate calcaroase. Altitudinea: 2 498 m. Releu de televiziune.

CREASTA COCOŞULUI, vârf în M-ţii Gutâi, alcãtuit din andezite bazaltice, piroclastite, aglomerãri vulcanice şi revãrsãri de lavã, reprezentând un vechi con vulcanic. Altitudinea: 1 428 m. Cunoscut şi sub numele de Pana Cocoşului, Tifăria Gutâiului, Ţurana Gutâiului şi Piatra Mare. Pe acest vârf existã o rezervaţie mixtã (50 ha), geologică, botanică şi faunistică (acvila de stâncã/Aquila chrysaëtos, corbul/Corvus corax, uliul pãsãrelelor/Accipiter nisus, acvila ţipãtoare/Aquila pomarina, codobatura vânătă/Motacilla cinerea ş.a.).

Munţii Gutâi - vârful Creasta Cocoşului
Vârful Creasta Cocoşului (Munţii Gutâi) (Credit: Shutterstock)

CULMEA MARE, vârf în M-ţii Dognecea, constituind altitudinea maximã a acestora (617 m).

CURCUBĂTA MARE, vârf în M-ţii Bihor, cel mai înalt din M-ţii Apuseni. Altitudinea: 1 849 m. Alcãtuit din şisturi cristaline, care au generat un relief cu forme greoaie şi largi suprafeţe de nivelare. Partea superioarã este acoperitã cu pãşuni alpine, iar sub 1 700 m altitudine cu pãduri de conifere. Zonã turisticã.