Vârfuri (V)

VĂRATEC, vârf în M-ţii Lăpuş, constituind altitudinea maximă a acestora (1 358 m).

VÂNĂTAREA LUI BUTEANU, vârf pe creasta principală a M-ţilor Făgăraş, situat în partea de Vest a acestora, între vârful Moldoveanu (la Est) şi Negoiu (la Vest), dominând lacurile glaciare Bâlea şi Capra şi străjuind şoseaua transfăgărăşeană. Altitudinea: 2 506 m. (al şaptelea vârf din ţară ca înălţime după vârfurile Moldoveanu 2 544 m, Negoiu 2 535 m, Viştea Mare 2 527 m, Lespezi 2 522 m, Parângu Mare 2 519 m şi Păpuşa din M-ţii Retezat 2 508 m).

VÂRFU CLĂII, vârf în partea de Est a M-ţilor Rodna cu altitudinea de 2 117 m, situat între Vârfu Gărgălău la Nord (2 158 m altitudine) şi Vârfu Omului la Sud (2 135 m altitudine), la Sud Est de Complexul turistic Borşa, judeţul Maramureş, din care se poate merge cu telescaunul (1 920 m lungime şi o diferenţă de nivel de 500 m) până la vârful Runcu Ştiolului (1 611 m altitudine) şi de aici pe potecă, prin şaua Gărgălău, până la vârful Gărgălău şi în continuare până la Vârfu Clăii.

VÂRFU CU DOR, vârf în partea de Sud a masivului Bucegi, alcătuit din conglomerate, care străjuieşte spre Vest oraşul Sinaia. Altitudinea: 2 030 m. Acoperit cu păşuni alpine şi în mare parte cu frecvente tufişuri de bujor de munte (Rhododendron kotschyi) – plantă ocrotită de lege. Uşor accesibil pe poteci marcate, cu telecabina sau cu telescaunul (de la „Cota 1400” până la cabana Mioriţa şi de acolo pe potecă). Are pante propice practicării sporturilor de iarnă. Obiectiv turistic. Punct de plecare către celelalte obiective turistice din M-ţii Bucegi (către Peştera Ialomiţei, vârful Omu, cabanele şi hotelurile de pe platoul Bucegilor etc.).

VÂRFUL ARAMEI Rez, Capitolul Dealuri (R).

VÂRFU LUI PĂTRU, vârf în partea central-sudică a masivului Şureanu (Carpaţii Meridionali), reprezentând altitudinea maximă a acestuia (2 130 m).

VÂRFUL CETĂŢII, vârf în M-ţii Perşanii Centrali cu altitudinea de 1 004 m.

VÂRFUL PIETRII → PIETRII, Vârful ~, Capitolul Vârfuri, litera P.

VÂRFUL ROŞURoşu, Vârful ~, Capitolul Vârfuri, litera R.

VÂRFU LUI STAN, vârf în partea centrală a M-ţilor Mehedinţi, constituind altitudinea maximă a acestora (1 466 m).

VÂRFU MARE, vârf în Munceii Vinţului, constituind altitudinea maximă a acestora (1 011 m).

VÂRFU MARE, vârf în M-ţii Retezat cu altitudinea de 2 346 m.

VÂRFU MĂGURII, vârf în masivul deluros Măgura Odobeştilor, constituind altitudinea maximă a acestuia (996 m) şi cea mai înaltă cotă din Subcarpaţii Vrancei.

VÂRFU OMULUI, vârf în M-ţii Rodna cu altitudinea de 2 135 m.

VÂRTOPU, vârf în M-ţii Făgăraş cu altitudinea de 2 499 m.

VIŞTEA MARE, vârf în partea centrală a M-ţilor Făgăraş dominând creasta principală a acestora. Altitudinea: 2 527 m (al treilea vârf ca înălţime din România după vârfurile Moldoveanu şi Negoiu).

VLĂDEASA, vârf în masivul muntos cu acelaşi nume din M-ţii Apuseni (Carpaţii Occidentali), constituind altitudinea maximă a acestora (1 836 m).