Vârfuri (V)

VĂRATEC, vârf în M-ţii Lăpuş, constituind alt. max. a acestora (1 358 m).

VÂNĂTAREA LUI BUTEANU, vârf pe creasta pr. a M-ţilor Făgăraş, situat în partea de V a acestora, între vf. Moldoveanu (la E) şi Negoiu (la V), dominând lacurile glaciare Bâlea şi Capra şi străjuind şoseaua transfăgărăşeană. Alt.: 2 506 m. (al şaptelea vârf din ţară ca înălţime după vârfurile Moldoveanu 2 544 m, Negoiu 2 535 m, Viştea Mare 2 527, m, Lespezi 2 522 m, Parângu Mare 2 519 m şi Păpuşa din M-ţii Retezat 2 508 m).

VÂRFU CU DOR, vârf în partea de S a masivului Bucegi, alcătuit din conglomerate, care străjuieşte spre V oraşul Sinaia. Alt.: 2 030 m. Acoperit cu păşuni alpine. Uşor accesibil pe poteci marcate, cu telecabina sau cu telescaunul (de la „Cota 1400” până la cabana Mioriţa şi de acolo pe potecă). Are pante propice practicării sporturilor de iarnă. Obiectiv turistic. Punct de plecare către celelalte obiective turistice din M-ţii Bucegi (către Peştera Ialomiţei, vf. Omu, cabanele şi hotelurile de pe platoul Bucegilor etc.).

VÂRFU LUI PĂTRU, vârf în partea central-sudică a masivului Şureanu, reprezentând alt. max. a acestuia (2 130 m).

VÂRFU LUI STAN, vârf în partea centrală a M-ţilor Mehedinţi, constituind alt. max. a acestora (1 466 m).

VÂRFU MARE, vârf în Munceii Vinţului, constituind alt. max. a acestora (1 011 m).

VÂRFU MĂGURII, vârf în masivul deluros Măgura Odobeştilor, constituind alt. max. a acestuia (996 m) şi cea mai înaltă cotă din Subcarpaţii Vrancei.

VÂRTOPU, vârf în M-ţii Făgăraş (2 499 m).

VIŞTEA MARE, vârf în partea centrală a M-ţilor Făgăraş dominând creasta principală a acestora. Alt.: 2 527 m (al treilea vârf ca înălţime din România după vf. Moldoveanu şi Negoiu).