Lacuri (R)

RAT, lac format în spatele unui val de alunecare, situat în arealul satului Porumbenii Mari, comuna Porumbeni, judeţul Harghita, pe dreapta văii pârâului Tulbure (afluent al râului Târnava Mare), la 600 m altitudine. Suprafaţa: 2,8 ha; adâncimea maximă: 7 m. Acoperit în mare parte de plaur.

RATCA, lac situat în lunca râului Sărata (afluent stâng al râului Ialomiţa), în perimetrul comunei Jilavele, judeţul Ialomiţa. Suprafaţa: 3,37 km2; lungimea: 4 km; lăţimea maximă: 2 km; adâncimea maximă: 3 m. Folosit pentru irigaţii şi piscicultură.

RÂMNICU VÂLCEA, lac de acumulare realizat pe cursul inferior al râului Olt, la Nord de municipiul Râmnicu Vâlcea, finalizat în anul 1974, ale cărui ape sunt folosite atât pentru punerea în mişcare a turbinelor hidrocentralei de aici, cu o putere instalata de 46 MW, şi intrata în funcţiune în anul 1974, cât şi pentru alimentarea cu apă a municipiului Râmnicu Vâlcea. Suprafaţa lacului: 319 ha; volumul: 19,04 milioane m3.

RÂPA ALBASTRĂ, lac antropic în judeţul Vaslui, realizat pe cursul inferior al râului Simila, la 6 km amonte de confluenţa cu Bârladul. Suprafaţa: 232 ha; volumul: 10,6 milioane m3.

RÂURENI, lac de acumulare realizat pe cursul inferior al râului Olt, în raza localităţii componente Râureni a municipiului Râmnicu Vâlcea, în aval de municipiul Râmnicu Vâlcea, finalizat în anul 1977, ale cărui ape pun în mişcare hidrocentrala cu acelaşi nume, cu o putere instalată de 48 MW, dată în folosinţă în anul 1978. Suprafaţa lacului: 174 ha; volumul: 7,3 milioane m3.

RODEANU, lac situat în arealul comunei Jilavele, judeţul Ialomiţa, în lunca râului Prahova, într-o buclă de meandru încătuşată; suprafaţa: 34 ha; adâncimea maximă: 1,5 m. Conţine apă clorurat-sodică.

ROŞU, lac în partea de Est a Deltei Dunării, între braţele Sulina şi Sfântu Gheorghe, la Nord de grindul Sărăturile, la circa 5 km Vest de ţărmul Mării Negre. Suprafaţa: 14,5 km2. Lungimea: 7,5 km; lăţimea maximă: 4,5 km; volumul: 21,7 milioane m3. Fundul lacului se află la 2 m sub nivelul Mării Negre. Comunică cu lacul Puiu prin canalul Potcoava, cu braţul Sfântu Gheorghe prin canalele Ivancea şi Tătaru, cu braţul Sulina prin canalul Tătaru şi cu Marea Neagră prin mai multe canale mici. Importanţă piscicolă.

RUSĂNEŞTI, lac de acumulare situat pe cursul inferior al râului Olt, în arealul comunei Rusăneşti, judeţul Olt, creat în spatele unui baraj cu o înălţime de 30,50 m şi o lungime de 99 m, finalizat în anul 1989. Lungimea lacului: 15,40 km; lăţimea maximă: 1 000 m; suprafaţa; 1 100 ha; volumul: 78 milioane m3. Hidrocentrala Rusăneşti are patru grupuri energetice cu o putere instalată, totală, de 53 MW (primul grup a fost dat în folosinţă în anul 1989, iar al patrulea la 20 martie 1992).